środa, 30 czerwca 2010

FRAKTAL MANDELBROTA


Znana jest teoria o nazwie holograficzny Wszechświat. Porównuje ona Wszechświat do tej cechy hologramu: Jeżeli hologram przetnie się na pół, pozostanie obraz taki sam jak całość, tylko dwa razy bardziej rozmazany. (Dotyczy to tylko takich hologramów, które ogląda się przy specjalnym świetle, a nie takich, które nakleja się na kasety i kompakty). Dużo bardziej podoba mi się teoria Wszechświata fraktalnego. Fraktal jest figurą, która przecięta na pół pozostaje taka sama jak przed przecięciem! Nie ma różnicy pomiędzy częścią a całością. Jeżeli powiększymy fraktal nawet nieskończoną ilość razy, i tak dostrzeżemy fragmenty, które wyglądają dokładnie tak samo jak cały fraktal. Tę własność fraktali nazywamy samopodobieństwem. Pokazałem już, że małe fragmenty Wszechświata wyglądają podobnie do większych fragmentów. Na przykład w atomie elektrony krążą wokół jądra. W układzie słonecznym planety krążą wokół gwiazdy. W galaktyce gwiazdy krążą wokół centrum galaktyki. Galaktyka przypomina muszlę ślimaka, przypomina tornado, przypomina wir wodny, przypomina planetę, przypomina gromadę galaktyk, a być może nawet planeta może zamienić się w gwiazdę, gwiazda w galaktykę, galaktyka w gromadę galaktyk i tak dalej. Prawo Jednego, kanałowany materiał od boga Ra, mówi, że jest jeden Logos, czyli Twórca, który podzielił się na wiele logoi, które podzieliły się ja wiele sublogoi (na przykład każdy człowiek, a nawet każda świadoma istota, jest jednym sublogos) i tak dalej. Ludzkie ciało składa się z wielu żywych i świadomych organizmów takich jak komórki albo bakterie. W skład ciała wchodzi pięć żywiołów, czyli minerały (budulec), powietrze (tlen), ogień (spalanie), woda i akasz (duch, świadomość). Każdy element ciała jest świadomy, nawet elektron, ponieważ za pomocą świadomości lub woli można wpływać na zachowanie materii, a nawet tworzyć nową materię. Prawo Jednego mówi, że nawet galaktyka jest świadomym organizmem i że galaktyka, za pomocą wibracji, projektuje kształt ciała swoich mieszkańców, na przykład kształt ciała ludzkiego został zaprojektowany przez galaktykę, w której żyjemy. (Więcej na ten temat w sekcji Dwa Węże tłumaczącej jak fale radiowe wpływają na DNA). Istnieje też teoria (hipoteza Gai), według której Ziemia jest żywym organizmem, który potrafi się bronić przed zagrożeniami, na przykład zagrożeniem, które dla Ziemi stanowi człowiek. Tak dochodzimy do pojęcia zbiorowej świadomości.

„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.” Genesis, 1 Księga Mojżeszowa, 1:27.

Przypominam, że fraktal Mandelbrota pojawił się jako formacja w zbożu 12 sierpnia 1991 roku w Cambridge. (Pojawiały się też inne fraktale, np. fraktal Kocha, 1997). Poniżej fraktal Mandelbrota.

Za jedną z cech charakterystycznych fraktala uważa się samopodobieństwo, to znaczy podobieństwo fraktala do jego części. Co więcej, zbiory fraktalne mogą być samoafiniczne, tj. część zbioru może być obrazem całości przez pewne przekształcenie afiniczne. Dla figur samopodobnych można określić wielkość zwaną wymiarem samopodobieństwa lub wymiarem pudełkowym. Są to wielkości będące uogólnieniem klasycznych definicji wymiaru.

Wiadomo, że stosunek pól płaskich (wymiaru 2) figur podobnych równa się kwadratowi skali ich podobieństwa. Na przykład figura podobna do innej w skali 3 ma dziewięć razy większe pole od tamtej (9 = 3² albo 2 = log39). W przestrzeni stosunek objętości brył (trójwymiarowych) podobnych jest sześcianem skali ich podobieństwa; bryła podobna do innej w skali 2 ma osiem razy większą objętość od tamtej (8 = 2³ albo 3 = log28). Wymiar samopodobieństwa figury daje się zatem określić jako logarytm o podstawie równej skali podobieństwa i liczbie logarytmowej wskazującej, ile razy większa od figury wyjściowej (jaką częścią figury wyjściowej) jest figura podobna do niej w tej skali. Dla fraktali liczba ta może nie być całkowita.

Na przykład zbiór Cantora jest podobny do swoich dwu części w skali 3; wymiar Hausdorffa zbioru Cantora wynosi d = log 2/log 3=0,630929754... Analogicznie trójkąt Sierpińskiego jest podobny do swoich trzech części w skali 2, a jego wymiar Hausdorffa jest równy d = log 3/log 2 =1,584962501... Dywan Sierpińskiego jest podobny do swoich ośmiu części w skali 3, zatem jego wymiar Hausdorffa to d = log 8/log 3 =1,892789261...

Ogólniej, jeżeli fraktal składa się z N części, które łączą się między sobą na obszarze miary Lebesgue'a zero i są podobne w skali r do całego fraktala to wymiar Hausdorffa fraktala będzie równy log N/log r. Jeszcze ogólniej, jeśli założymy, że każda część jest podobna do całości w innej skali ri, i=1,2,...,N, to wymiar Hausdorffa jest rozwiązaniem poniższego równania z niewiadomą s

\sum_{i=1}^N r_i^s = 1.Niektóre fraktale są zbiorami o mierze Lebesgue'a równej zero. Dotyczy to fraktali klasycznych, np. trójkąt Sierpińskiego i zbiór Cantora mają miarę Lebesgue'a równą zero. Ogólnie każdy fraktal dla którego wymiar Hausdorffa jest ostro większy od wymiaru topologicznego będzie mieć tę własność. Z kolei zbiór Mandelbrota i niektóre zbiory Julii mają dodatnie miary Lebesgue'a (na przykład miara Lebesgue'a zbioru Mandelbrota wynosi ok. 1,5).

ŚWIATOWA ZAPAŚĆ FINANSOWA


Bob Chapman z International Forecaster ostrzega: "Opróżnijcie swoje konta bankowe".

LEAP / Europe 2020 prognozuje: "Uwaga - Globalny kryzys systemowy. W połowie 2010 roku bitwa o Bank Anglii i w końcówce roku groźba upadku amerykańskiego FED-u".

Panika na Wall Street - już 4 dni z rzędu giełdy światowe lecą mocno w dół.

Okazuje się, ze oprócz Islandii, Węgier, Ukrainy i Grecji zagrożone są także Hiszpania, Portugalia i Wielka Brytania oraz USA.

Takich ciosów światowa ekonomia długo już nie wytrzyma.

Czy to znaczy, że jeszcze w tym roku będziemy świadkami początku całkowitej, globalnej zapaści ekonomicznej ? Jakie będą tego skutki dla nas, zwykłych obywateli ?

Węgry już w zeszłym roku, będąc na skraju bankructwa, uzależniły się od IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy - agentura ONZ), pożyczając z tego funduszu ponad 25 miliardów dolarów. Ukraina pożyczyła od IMF 16,5 miliarda dolarów. Następna była Islandia. Teraz Grecja dostaje pożyczkę w wysokości 110 miliardów dolarów.

Giełdy nie wytrzymały presji i ostro zareagowały, co przypomina sytuację z początku kryzysu w 2008 roku, tracąc ponad 8% na wartości w przeciągu zaledwie 4 dni.

Następne w kolejce po pożyczki z IMF są: Bułgaria, Litwa, Hiszpania, Irlandia i Portugalia, a według "LEAP 2020" już za kilka miesięcy, w tak samo katastrofalnej sytuacji znajdzie się Wielka Brytania i USA.

Jak wg. Was zareagują giełdy w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę co się już teraz dzieje?

Skąd biorą się pieniądze, które pożycza tym wszystkim krajom IMF ? Przecież świat jest w kryzysie, a IMF, nie posiadając własnych funduszy, dysponuje tylko funduszami krajów członkowskich ONZ, a dokładniej mówiąc członków zrzeszonych w Banku Światowym. Problem w tym, że są to w dużej mierze właśnie te kraje, które potrzebują pożyczki, lub same posiadają poważny dług publiczny i nie spłacone jeszcze pożyczki. Prawie wszystkie poważne banki były w ostatnich 2 latach dofinansowane, więc one także nie są w stanie użyczyć tego typu funduszy. Skąd w takim razie IMF je bierze ?

Nie oszukujmy się. To jest gra na czas. Gra mająca wykreować taką rzeczywistość, w której oprócz, już dawno tak naprawdę upadłego ekonomicznie USA w sytuacji podbramkowej znajdzie się jak największa ilość krajów w świecie, tak aby "solidarnie podjąć decyzje" o całkowitym zresetowaniu światowej ekonomii. Według LEAP 2020 i International Forecaster ta gra może jeszcze w tym roku mieć swój finał.

Bob Chapman z International Forecaster radzi wszystkim wprost: "Opróżnijcie swoje konta bankowe".

Co się dzieje ?

Chyba jeszcze nikt nie zapomniał globalnego kryzysu z lat 2007/2008. W tym czasie wartość akcji na praktycznie wszystkich giełdach świata zmalała o ponad 60% względem ich wartości przed rozpoczęciem kryzysu. Innymi słowy, sytuacja taka oznaczała nagłe wyparowanie z rynków światowych biliardów dolarów, w różnych walutach .

Tak naprawdę pieniądze te nie wyparowały. Ich po prostu nigdy nie było. To, co ludzie stracili, było tylko iluzją posiadania, którą ludziom brutalnie, w krótkim czasie odebrano. Oficjalnie nazywa się to rynkiem spekulacyjnym. Skutkiem tego wszystkiego było jednak realne zubożenie społeczeństw i doprowadzenie wielu firm do upadłości. Stalo się tak, ponieważ ciężar finansowy kryzysu sztucznie przeniesiono na barki obywateli.

Najpierw straciły banki i instytucje finansowe. Sytuacja taka obciążyła obywateli, poprzez utratę wartości akcji i obniżenie wartości nieruchomości. Zamrożenie aktywności banków oraz niestabilność finansowa na rynku doprowadziły do wstrzymanie handlu i inwestycji w wielu branżach, co znowuż doprowadziło wiele firm do stanu upadłości oraz drastycznego wzrostu bezrobocia. To z kolei powiększyło skale zubożenia społeczeństw. Rządy wspomogły finansowo banki, instytucje finansowe i najwalniejsze koncerny przemysłowe, tak wiec na końcu całego tego procesu, jedynymi prawdziwymi ofiarami kryzysu byli tylko zwykli ludzie.

Rządy większości mocarstw światowych i czołowi światowi finansiści nie mogli nie wiedzieć, iż taki kryzys nadchodzi. Największe potęgi świata były już wtedy zadłużone po uszy i dla nikogo z nich nie było tajemnicą, iż nadmuchany do niemożliwych wręcz rozmiarów balon spekulacyjny, musi wreszcie pęknąć.

Już w latach '90-tych ubiegłego wieku wielu finansowych guru ostrzegało, iż taki krach nastąpi. W roku 1997 powstała organizacja: "European Laboratory of Political Anticipation", znana także jako LEAP 2020, której zadaniem m.innymi jest analizowanie globalnej ekonomii, z europejskiej perspektywy. Jest to typowy THINK TANK, w europejskiej skali. Jedną z głównych podstaw założenia LEAP 2020, była teza, iż w niedalekiej przyszłości będzie musiało dojść do globalnej zapaści finansowej. LEAP 2020 miał przygotować europejskich liderów na ten moment. Pamiętajmy że to wszystko działo się ponad 12 lat temu.

Dlatego też nie będzie przesadą założenie, iż cały ten kryzys był z góry zaplanowaną i pod kontrolą przeprowadzoną akcją. To znowuż oznacza, iż przez cały ten czas byliśmy świadomie i celowo oszukiwani oraz po prostu ograbiani z naszej własności. Mimo to, nie doszło wtedy do całkowitej zapaści.

W sierpniu zeszłego roku, w naszym artykule "UWAGA - Wielka zmiana szybko nadchodzi" trzymając się podstawowych zasad ekonomii, przewidywaliśmy, iż amerykański FED powinien w krótkim czasie zbankrutować, co w konsekwencji miało by pociągnąć za sobą bankructw UE. Tak się jednak wtedy nie stało. Nie wzięliśmy pod uwagę politycznych planów liderów światowych, zakładających czasowe, sztuczne stabilizowanie ekonomii w celu zyskania na czasie.

Jaki był wiec powód czasowego wstrzymywania całkowitej, globalnej zapaści finansowej przez cały rok 2009 aż do teraz, przy jednoczesnym tworzeniu wrażenia częściowego odradzania się rynków finansowych ?

Po co grano na czas ?

Powód był prosty. Zdarzenie takie, jak całkowita zapaść ekonomiczna w skali globalnej, musiało by nieuchronnie doprowadzić do bardzo gwałtownych, globalnych zmian politycznych, co dotychczas wiązało się z wybuchem wojen na dużą skalę i wstrząsami politycznymi w wielu regionach świata (rewolucje, powstania, wojny domowe, siłowe przejęcia władzy, itp.).

Takich wydarzeń nie można utrzymać pod kontrolą i żaden z liderów światowych nie odważył by się w dzisiejszych czasach, świadomie podjąć tego typu ryzyko. Jednocześnie świat nie był jeszcze gotowy na jakiekolwiek inne, strukturalne rozwiązanie.

Dlatego więc, na szczytach G8 i G20 podjęto decyzje o czasowym, sztucznym "ożywieniu" rynków finansowych, poprzez wirtualny zastrzyk finansowy (wytworzenie wirtualnych pieniędzy i wpompowanie go do systemu bankowego).


Tak więc, w 2009 roku rozpoczął się okres wykupowania długów bankowych i ożywiania giełd, w sytuacji kiedy prywatni właściciele nieruchomości w USA tracili jednocześnie swoje majątki, a drobnym przedsiębiorcom w Europie coraz trudniej było utrzymać się na rynku.

Skutkiem tego wszystkiego było powstanie absurdalnej wręcz sytuacji, gdzie długi wielu Państw na świecie przekroczyły wszelkie dopuszczalne normy (praktyczna niewypłacalność), przychody społeczeństw systematycznie malały, a wartości giełd wbrew wszelkiej logice rosły. To wszystko było konieczne aby zyskać upragniony czas na "uporządkowanie" sytuacji we wszystkich kluczowych regionach świata i aby móc przeprowadzić nieuchronne globalne zmiany, w sposób względnie kontrolowany.

Takie zmiany zostały już w dużej mierze przeprowadzone:

* Umocnienie roli ONZ na świecie, poprzez polityczne i światowe naciski (Bank Światowy, IMF, NATO i inne instytucje ONZ), zacieśnienie stosunków pomiędzy UE i USA
* Przekształcenie UE w instytucjonalne Super Państwo, całkowicie uzależniające kraje członkowskie (Traktat Lizboński)
* Intensyfikacja obecności wojsk NATO i wojsk Amerykańskich na bliskich wschodzie (Afganistan, Pakistan, Irak)
* Umocnienie pozycji USA w Ameryce Środkowej (nowe bazy woskowe w Kolumbii i na Haiti)
* Porozumienie w tej kwestii pomiędzy USA, Rosją i Chinami, o tyle łatwe ponieważ Rosja znajduje się w tak samo głębokim kryzysie finansowym a Chiny są wciąż całkowicie zależne od rynków zbytu w USA i Europie, a ich zapasy walutowe w nowej sytuacji nie miały by praktycznie żadnej wartości.

W konsekwencji, pozwoli to przygotować grunt pod zakończenie procesu tworzenia 5 Unii Kontynentalnych, czyli 5 super-mocarstw, których podwaliny są już utworzone. Unie te zostaną zjednoczone pod egidą ONZ i będą stanowić fundament Nowego Porządku Świata.

Aktualnie większość tych planów jest już zrealizowana i prawie nic już nie stoi na przeszkodzie w zakończeniu tej gry na czas i realizacji planu globalnych zmian w ekonomii i polityce światowej.

Problem w tym, że jeśli reszta społeczeństw europejskich zareaguje na to wszystko w podobnie gwałtowny sposób, jak zrobili to w ostatnich dniach Grecy, to w drugiej połowie tego roku możemy spodziewać się potężnej fali strajków i zamieszek w całej Europie i w USA...

Inaczej mówiąc - trzymajmy się mocno, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że już niedługo czeka nas wszystkich bardzo trudny okres...

Źródła:

http://theinternationalforecaster.com/International_Forecaster_Weekly
http://frontpage.fok.nl/nieuws/paniek-op-wall-street

http://www.beurs.nl/
http://waluty.onet.pl/zloty-gwaltownie-tracil-na-wartosci
http://biznes.onet.pl/zapatero-odrzuca-plotki-ze-hiszpania-poprosi
http://biznes.onet.pl/mfw-ostrzega-sofie-przed-greckimi-
http://www.leap2020.eu/GEAB-N-44-is-available-Global-systemic-crisis-USA-UK
http://gielda.onet.pl/mocna-przecena-obawy-wrocily,18869,3219358,1,komentarze-detal
http://biznes.onet.pl/ostre-spadki-na-wall-street-pod-wplywem-
http://biznes.onet.pl/bofamerrill-lynch-zadluzone-kraje-eurolandu

Autor: GlobalnaSwiadomoscponiedziałek, 28 czerwca 2010

TAJNA WŁADZA ŚWIATA


"Istnieją dwie historie: historia oficjalna, zakłamana - ta, której nas nauczają, historia "ad usurm delphini" - oraz historia tajna, gdzie tkwią prawdziwe przyczyny wydarzeń, historia haniebna."

Honoré de Balzac, martynista

tajna władza

Czy za kulisami działają iluminaci, tajna klika bogatych ludzi, knująca rozległy spisek, by rządzić światem? Czy ci potężni i wpływowi ludzie kryją sie za kryzysami, wojnami i nowymi przepisami na rzecz światowego Rządu i Nowego Międzynarodowego Porządku Ekonomicznego? Twierdzenie, ze właśnie na obecne czasy przypada końcowa faza największej w dziejach wojny o jeden światowy rząd, gdzie jedna strona przejawia niezwykłą wprost determinację, podczas gdy zapal drugiej wyraźnie słabnie, może brzmieć paradok­salnie i gołosłownie w świecie dzisiejszym - racjonalistycznym, zdominowanym przez technikę i zobojętniałym, by nie rzec otwarcie wrogim wobec religii. Media jak ognia wystrzegają się poruszania tego tematu. Wolą zalewać nas masą rozma­itych informacji, by kształtować ową opinie publiczną, która jest ukochanym "dzieckiem" masonerii. W rezultacie ktoś, kto usiłuje śledzić jak "niewidzialna ręka" kierującą losami narodów, popychająca je ku powszechnym formom nie­wolnictwa, skazującą niekiedy całe grupy ludzi na fizyczną zagładę w imię ide­ałów postępu, jawi się jako człowiek nadmiernie podejrzliwy, obdarzony zbyt bujną wyobraźnią i wierzący w tzw. "teorie spiskowe". Jawi się jako naginający wszystko do ulubionej tezy zamiast jako osoba, która usiłuje za wszelką cenę uzyskać jednoznaczną odpowiedz na nurtujące go pytania, nawet za ceny karkołomnych prób rekonstrukcji Historii. Niemniej trudno zaprzeczyć, że od ładnych paru stuleci trwają działania wpisujące sic w pewien konsekwentnie realizowany, tajny plan: powołanie Rządu Światowego.

Czy istnieje zakonspirowane tajna władza? Kim są Ci oni? Czy są to ściśle wyselekcjonowane osoby, które poprzez swoje rody i oligarchiczną władzę przez ostatnie stulecia bezwzględnie dążyły do celu jakim jest przebudowa i reorganizacja świata?.

"Jedność złych duchów pochodzi od uległości jednych wobec drugich. Nie bierze sic ze wzajemnej miłości, ale z ich niegodziwości i nienawiści, jak żywią do ludzi oraz z buntu wobec sprawiedliwości Bożej. Rzeczywiście, ludzie bezbożni gromadzą sic wokół jedno­stek obdarzonych wyjątkową mocą i podporządkowują się im, aby dać ujście swej podłości"

(Święty Tomasz, I, 109, 2-2)

Przywołajmy jednego z najwybitniej­szych znawców zjawiska masonerii, biskupa Ernesta Jouina (1844-1932), który redagował słynną "Revue Internationale des Sociétés Secrétes", założoną w 1912 r. w Paryżu:

"Co do mnie, nie zakładam bezpośredniego działania demona w rządzie masońskim, choć uważam za zrozumiałe, iż badania poświęcone inicjacji kierują umysł ku takiemu właśnie mistycznemu rozwiązaniu, które zdają się potwierdzać doniosłe fakty odnoszące sic do współczesnego Wolnomularstwa. Ja jednak koncepcji tej przeciwstawiam porządek opatrznościowy, zgodnie z którym wszystkie sprawy tego Świata podlegają władzy ludzkiej. I podobnie jak Chrystus, niewidzialna głowa Kościoła Katolickiego, ma tutaj na ziemi swego widzialnego przedstawiciela w osobie Papieża, tak samo sadzę, iż Szatan, niewidzialny zwierzchnik armii zła, dowodzi swoimi żołnierzami nie inaczej, jak za pośrednictwem ludzi - swoich pomocników, swoich potępionych dusz - którzy jednak zawsze mogą przeciwstawić się jego rozkazom i natchnieniom.

Jeśli chodzi o tę mniej lub bardziej tajemną władzę Masonerii i Tajnych Towa­rzystw, dążących do tego samego celu, istnieje ona z tej prostej przyczyny, to nie może istnieć ciało bez głowy, społeczeństwo bez rządu, armia bez generała, lud bez władzy państwowej. Rzymski aksjomat: "tolle unum est turba, adde unum est populus" nabiera to swego pełnego znaczenia. Bez naczelnej władzy Masoneria by­łaby tłumem uganiającym sic za jakimiś wywrotowymi ideami, ale który prędzej czy później uległby rozproszeniu, zamiast być panem tego świata"

Powyższy cytat, jakkolwiek spełnia on kryteria logicznego rozumowania, mógłby wydać się komuś stronniczy. Przytoczmy zatem stwierdzenia innych autory­tetów, których trudno byłoby podejrzewać o niechęć do Masonerii:

1844 - Benjamin Disraeli (znany wówczas jako sir Beaconsfield), syn żydow­skich imigrantów z Ferrary i angielski minister, uznany za masona przez Eugene Lennhofa w "Dictionnaire Maçonnique français" napisał w latach 40 XIX wieku w jednej ze swych powieści politycznych "Coningsby":

"Światem rządzą zgoła inne postacie aniżeli wyobrażają to sobie ci, których wzrok nie sięga poza kulisy"

a w przemówieniu wygłoszonym w Aylesbury dnia 20 listopada 1876 r. mówił:

"Współczesne rządy kontaktują się nie tylko z innymi rządami, cesarzami, królami i ministrami, ale utrzymują też kontakty z tajnymi towarzystwami, stanowiącymi czynnik, który trzeba uwzględniać, gdyż są one w stanie unieważnić w ostatniej chwili dowolne umowy, posiadając wszędzie swych bezwzględnie działają­cych agentów, którzy potrafią namawiać do zabójstwa, a w razie potrzeby są zdolni wywołać masakrę"

1906 - Walther Rathenau, polityk żydowski, minister Odbudowy a od 31.01.1922 minister Spraw Zagranicznych Republiki Weimarskiej, którą to funk­cje pełnił do 24 czerwca 1922 r. czyli do dnia, w którym został zamordowany. Ten wielki kapitalista zasiadał we władzach ponad stu spółek i utrzymywał ścisłe związki z Wysoką Finansjerą Wall Street:

"Jest trzystu ludzi, z których każdy zna wszystkich pozostałych; to oni kierują lo­sami kontynentu europejskiego i wybierają swoich następców z własnego środowiska"

1920 - Winston Churchill w swoim artykule zatytułowanym "SYJONIZM a BOLSZEWIZM. Walka o dusze Żydów", który ukazał się na 5 stronie "Illustrated Sunday Herald" z 08.02.1920, nakreślił na początku różne aspekty ówczesnego życia Żydów. Wyróżniał składnik "narodowy" (asymilacja), który chwalił, i międzynarodowy, zdecydowanie zły, o którym tak pisał:

"Od czasów Spartacusa-Weisshaupta aż po Karola Marksa, Trockiego (Rosja), Beli Kuhna (Węgry), Róży Luksemburg (Niemcy) i Emmy Goldmann (USA) ten światowy spisek na rzecz zniszczenia cywilizacji i odbudowania społeczeństwa w oparciu o animozje, które żywią się zawiścią i o utopijny ideał równości, rozwinął sic niepomiernie. Czytelną rolę odegrał on w tragedii Rewolucji Francuskiej; stano­wił siłę napędową wszystkich XIX-wiecznych ruchów wywrotowych. Zaś obecnie to niezwykle gremium osobistości podziemnego Świata wielkich metropolii Europy i Ameryki złapało za czuprynę naród rosyjski, stając się właściwie niekwestionowaną siła kierowniczą tego olbrzymiego imperium."

1930 -

"W węzłowych punktach Historii tajemniczy Kahał wynosi w górę człowieka ?na­tchnionego", niekiedy dużo wcześniej wyznaczonego, czyniąc zen narzędzie ?Wiel­kiej Sprawy". Może on wówczas wstrząsnąć podstawami państwa, zawrócić bieg zdarzeń, zagrać na nosie opozycji, oszukać naród uciekając się do spektakularnych i dramatycznych zwrotów wydarzeń, wprawiając w zdumienie tłum nieświadomy te­go, że jego drogę przygotował ktoś inny i że korzysta on z niejawnego wsparcia sił, które utrzymają go [przy władzy] aż do wyznaczonego terminu jego upadku, gdy jego zadanie będzie uznane za spełnione, lub jeśli jego pretensje przekroczą przewidzianą miarę".

(Kadmi Cohen, "L' abomination américaine", Paryż, wyd. Flammarion, 1930).

1935 - Sir Stanley Baldwin, angielski minister, oznajmił:

"Państwa będące filarami korony Anglii przestały być panami swojego losu. Skrywające swe oblicze potęgi rozgrywają w moim kraju - podobnie, jak gdzie indziej - swe partykularne interesy pod osłoną niezdrowego idealizmu?.

1941 - James Burnham (prawdziwe nazwisko Lorda Bunrhama brzmiało Levy-Lawson), Żyd, członek wysokich kręgów masonerii przeznaczonej wyłącznie dla Żydów z B'nai B'rith i z Pilgrim's Society, odnosząc się do gremiów kierowniczych oświadczył:

"Nominalni władcy - a wiec prezydenci, królowie, kongresmeni, deputowani, generałowie - nie są tymi, którzy istotnie sprawują władzę"

Kiedy na dobre trwała wojna, w swojej książce " The Managerial Revolu­tion" opisującej konspiracyjne struktury, które manipulowały nazizmem, a także pozostałymi ideologiami i państwami, dodał:

"Obecna wojna i przyszłe wojny są w istocie epizodem Rewolucji"

1946 - Charles Riandey, Suwerenny Wielki Komandor Rady Najwyższej Francki (33 stopień Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego) zapowiedział:

"(...) istnieje jednak potrzeba totalitarnej organizacji Światowej, gdzie nie będzie miejsca dla prymatu jakiejkolwiek idei narodowej. Powstanie ona nieuchronnie we właściwej godzinie - godzinie, która jeszcze nie nadeszła i w uprzedzaniu której nikt nie powinien być zainteresowany, ponieważ owoców nie zbiera sic wcześniej, zanim dojrzeją (...)"

To przejście (od wymiaru partykularnego do zbiorowego) (...) dokona się ostatecznie dopiero wówczas, gdy cały świat uzna autorytet jednej, uniwersalnej instancji regulującej i koordynującej.

Przy pomocy jakich środków instancja to narzuci swoja dominacje? Prawdopo­dobnie przy pomocy wojny: trzeciej i - miejmy nadzieję - ostatniej; bowiem ludzkość, jak wszystko, co żyje, skazana jest na to, by rodzić w bólach i we krwi"

1950 - James Paul Warburg (1896-1969), wybitny przedstawiciel wielkiej finansjery żydowskiej, będący w zarządzie banku Kuhn and Loeb, wiel­ki finansista rewolucji rosyjskiej i członek CFR (Rada Stosunków Międzynarodowych, prawdziwy "gabinet cieni" USA) oraz globalistycznego klu­bu Bilderberg (swego rodzaju transatlantyckiego superparlamentu) w swym wy­stąpieniu na forum Senatu amerykańskiego z 17.02.1950 stwierdził:

"Będziemy mieli rząd Światowy, czy to nam się podoba, czy nie. Otwartą pozo­staje tylko kwestia, czy zostanie on utworzony w wyniku walki, czy konsensusu."

1953 - Giovanni Antonio Borgese (maż Elisabeth Mann, córki Tomasza Manna), profesor Uniwersytetu w Chicago i sekretarz generalny Komitetu na rzecz Konstytucji Światowej opublikował w 1953 r. "Foundations of the World Republic" ("Podstawowe założenia Republiki Światowej"), gdzie czytamy m.in.:

"RZAD ŚWIATOWY jest czym nieuniknionym. Pojawi sic on w jeden z dwóch sposobów: bądź to jako globalne imperium, z masowym niewolnictwem na­rzuconym przez zwycięzców Trzeciej Wojny Światowej, bądź w formie Światowej Republiki Federalnej, utworzonej w wyniku stopniowej integracji w ramach Naro­dów Zjednoczonych"

1968 - Harold Wilson, polityk angielski, członek potężnego RIIA - Brytyj­skiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fabian Society - wyższego kręgu strefy Władzy i światowego centrum propagowania socjalizmu, utworzonego w 1884 r.:

"Konserwatyści stwarzają iluzje rządzenia, podczas gdy faktyczne decyzje są podejmowane poza Parlamentem przez Clore' ow, Lazardów i Warburgów..."

1975 - Saul H. Mendlowitz, dyrektor "Projektu Modelu Porządku Światowego­" i członek Council on Foreign Relations (CFR) politbiura" kapitalizmu, którego siedziba znajduje się w Nowym Jorku:

"Nie jest jut dzisiaj kwestia, czy do 2000 roku powstanie czy tez nie rząd świa­towy. Ale moim zdaniem pytania, jakie powinniśmy sobie stawiać, to jak się to ziści: czy w wyniku kataklizmu, ruchu, mniej lub bardziej racjonalnego oraz czy będzie on miał charakter totalitarny, czy też będzie oparty na dobrowolnym udziale elit bądź na zasadzie partycypacji"

1981 - Thierry de Montbrial, członek Komisji Trójstronnej, prezes IFRI - Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, członek masońskiego klubu Le Siécle:

"W pewnym momencie na treść i styl polityki międzynarodowej zaczyna mieć wpływ to, co myśli i mówi stosunkowo niewielkie grono ekspertów. I to na całym świecie. Jest to zwykła konstatacja, nie podyktowana jakąkolwiek elitystyczną doktryną. Żeby podać przykład: w Stanach Zjednoczonych około stu osób odgrywa dominującą rolę w instytutach badawczych i w kręgach dziennikarskich. Wpływ tych osób jest znaczny."

(...)

"W Moskwie Instytuty Badań Międzynarodowych, które są naszymi odpowiednikami i naszymi rozmówcami, maja swój udział w kształtowaniu polityki radzieckiej"

1985 - Louis Pauwells (1920 - 1997), mason, okultysta, uczeń maga Gurdij­effa, były dyrektor pism ezoterycznych i "Figaro Magazine", zmarły w 1997 r. po ogłoszeniu swego nawrócenia na chrześcijaństwo:

"Istnieje światowy spisek sił antychrześcijańskich, dążących do osłabienia (i w miarę możności do rozmycia w pełnym pięknych słów, lecz bezsilnym humanizmie) wiary katolików, chcących doprowadzić do podziałów w Kościele, do schizmy"

1995 - James Garrison:

"Idziemy w kierunku rządu światowego. Jest to nie­uniknione (...). Będą występować konflikty, nie obejdzie sic bez przymusu, zanim nastąpi przyzwolenie. To wszystko nastąpi w odpowiednim czasie, aby mogła po­wstać pierwsza globalna cywilizacja".

Członkowie tej utajonej grupy uważają siebie za ludzi wyższej rasy i lepszej krwi. Przekonani są, że ich przeznaczeniem jest być panami. My zaś mamy stać sie ich ekonomicznymi niewolnikami -sługami.

Winston Churchill kiedyś wnikliwie zauważył, że:

"Większość ludzi, w jakimś momencie życia, potyka sie o prawdę. Wielu szybko sie podnosi, otrzepuje i zajmuje swoimi sprawami, jakby nic sie nie stało."

Czyż wolni ludzie nie powinni zastanowić sie nad tym pobudzającym do myślenia stwierdzenia?! Kiedy po raz pierwszy dowiadujecie sie strasznej prawdy o ludziach, którzy zamierzają być naszymi panami, reagujecie zdziwieniem i niepokojem. To zrozumiale. Ale gdy minie pierwszy szok, musimy podjąć decyzje i zrobić odważny, prosty krok - musimy powiedzieć: "NIE, MY NIE WEZMIEMY UDZIALU W KLAMSTWIE" - po podjęciu tej decyzji nasze Zycie juz nigdy nie Bedzie takie samo:

"Prostym krokiem odważnej jednostki jest nie branie udziału w kłamstwie. Jedno słowo prawdy, przeważa szale świata."

DEMONSTRACJE W CZASIE SZCZYTU G20 W KANADZIE


Około 70 tys. osób protestowało przeciw szczytowi G20 w Toronto. Protesty odbyły się pomimo represji policyjnych, jednak doszło do starć po tym jak policja prowokowała demonstrantów.

Jak widać na wideo poniżej i na innych nagraniach dostępnych w internecie, funkcjonariusze policji często zaatakowali pokojowych demonstrantów bez powodu, co powodowało dodatkowe napięcie pomiędzy demonstrantami a policją. Niektórzy radykałowie postanowili więc spalić samochody policyjne i walczyć. Starcia trwały do nocy.

Według aktywistów co najmniej 300 osób zostało aresztowanych ale nie wiadomo dokładnie ile osób jest w areszcie i czy postawiono zarzuty. Odbędzie się demonstracja solidarnościowa z zatrzymanymi.

Opracowanie: Akai47
Na podstawie: toronto.mediacoop.ca, 2010.mediacoop.ca
Źródło: Centrum Informacji Anarchistycznej

http://www.rmf24.pl/foto/zdjecie,iId,196253,iAId,11825

http://cnn.com/video/?/video/world/2010/06/26/vo.g20.police.car.fire.cnn

niedziela, 27 czerwca 2010

CELE GRUPY BILDERBERG


"Bilderberg dąży do wieku postnacjonalistycznego, kiedy nie będzie krajów, tylko regiony Ziemi kierujące się uniwersalnymi wartościami. To znaczy, dąży do globalnej gospodarki, jednego światowego rządu (raczej mianowanego niż wybieranego) i uniwersalnej religii. By zapewnić sobie osiągnięcie tych celów, członkowie Bilderberg koncentrują się na bardziej technicznym podejściu do opinii publicznej i jej mniejszej świadomości". William Shannon

Podczas pierwszego spotkania Klubu Bilderberg w dniach 29-30 maja 1954 roku w hotelu Bilderberg w Oosterbeek w Holandii, członkowie założyciele określi swoje cele i misję. Do dziś działają w tym samym tonie:

"Intencją przyświecającą każdemu spotkaniu Grupy Bilderberg jest stworzenie "arystokracji woli" łączącej Europę i Stany Zjednoczone, a także uzgodnienie polityki, spraw gospodarczych i strategii we wspólnym rządzeniu światem. Ich głównym polem działalności wywrotowej było NATO, ponieważ dawało im to pretekst do realizacji planów "ciągłej wojny", a przynajmniej polityki "nuklearnego szantażu"."

We wrześniu 2005 roku w precedensowym geście, mającym odeprzeć oskarżenia o konspiracje, siedemdziesięciotrzyletni przewodniczący Grupy Bilderberg, wicehrabia Étienne Davingon, udzielił wywiadu Billowi Haytonowi z BBC. Przedstawił w nim bardziej dobroduszny cel "prywatnych" spotkań grupy. "Moim zdaniem jest to forum, na którym ludzie, którzy mają wpływy, mogą swobodnie porozmawiać z innymi wpływowymi osobami i rozważyć dzielące ich różnice bez niepotrzebnego krytycyzmu i publicznej debaty na temat ich poglądów". Davignon zaprzeczył, jakoby Bilderberg zamierzał utworzyć światową klasę rządzącą, "ponieważ nie sądzę, by taka klasa istniała". Powiedział natomiast, że "biznes wpływa na społeczeństwo, podobnie jak polityka - tak stanowi rozsądek. Nie jest tak, że biznes odbiera prawo do rządzenia demokratycznie wybranym przywódcom".

Członkowie grupy Bilderberg nie chcą, by przeciętni ludzie dowiedzieli się, jak wyglądać będzie planowana przez nich przyszłość świata: Jeden Światowy Rząd (zarząd Firmy Świat), jeden globalny rynek, na której straży stanie armia Jednego Świata i finanse regulowane przez "Bank Światowy" za pomocą światowej waluty. W jaki sposób członkowie Bilderberg zamierzają osiągnąć swoje wizje Jednego Świata? Wynika to z następujących celów:

Tożsamość światowa. Przekazanie władzy ciałom międzynarodowym pozwoli zniszczyć wszelką tożsamość narodową. Bilderberg zamierza stworzyć jeden system wartości, a w przyszłości nie dopuścić do powstawania innych systemów.

Scentralizowana kontrola. Za pomocą kontroli umysłów skłoni całą ludzkość, by słuchała poleceń Bilderberg. Ten mrożący krew w żyłach plan został przedstawiony w książce Zbigniewa Brzezińskiego "Technotronic Era" (Era technotroniczna). Przewiduje , że w Nowym Światowym Ładzie nie będzie klasy średniej, a jedynie władcy i rządzeni.

Zerowy wzrost gospodarczy. W okresie postindustrialnym konieczny będzie zerowy wzrost gospodarczy, ponieważ tylko w ten sposób będzie można zniszczyć pozostałość dobrobytu. Tam gdzie istnieje dobrobyt, pojawia się postęp. Dobrobyt i postęp uniemożliwiają represje, a represje są konieczne, by podzielić społeczeństwo na właścicieli i niewolników. Koniec dobrobytu oznaczać będzie koniec elektrowni atomowych i uprzemysłowienia (z wyjątkiem sektora nowych technologii i usługowego). Pozostały w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych przemysł zostanie wyeksportowany do takich krajów jak Boliwia, Peru, Ekwador, Nikaragua, dysponujących tanią, niewolną siłę roboczą. W ten sposób zostanie zrealizowany jeden z głównych celów NAFT-y. "Rozwój energii atomowej rozsadziłby koncepcje - ograniczonych zasobów surowców naturalnych - wspieranych przez Bilderberg. Właściwie użyta energia atomowa stworzyłaby nieograniczone, niewyczerpane zasoby energii uzyskiwanej z najbardziej podstawowych surowców, dając ludzkości korzyści, których dotąd opinia publiczna jeszcze w pełni nie pojęła".

Państwo w stanie permanentnego braku równowagi. Sztucznie wywoływane kryzysy spowodują w społeczeństwie ciągły stan przymusu - fizycznego, umysłowego i emocjonalnego - co pozwoli utrzymać je w stanie permanentnego braku równowagi. Ludzie zbyt zmęczeni, by decydować o swoim losie, zostaną zdemoralizowani i ogłupienie do tego stopnia, że "wobec zbyt wielu możliwości wyboru przeważy apatia na masową skalę".

Scentralizowana kontrola nad edukacją. Jednym z powodów istnienia Unii Europejskiej, "Unii Amerykańskiej" i przyszłej Unii Azjatyckiej jest pragnienie zwiększenia kontroli nad edukacją, co pozwoli globalistom spod znaku Jednego Świata, wykastrować prawdziwą przeszłość świata. Dzisiejsza młodzież jest już obecnie całkiem nieświadoma historii, indywidualnych wolności i ich znaczenia, co z globalistycznego punktu widzenia taki stan upraszcza cały program.

Scentralizowana kontrola nad polityką zagraniczna i krajową. To, co robią Stany Zjednoczone, wpływa na cały świat. Jak się wydaje, Bilderberg sprawuje kontrole na byłym amerykańskim prezydencie Buschem i jego polityką. Kanada, choć na pozór zachowuje suwerenność, w rzeczywistości działa pod dyktando USA ( jak i inne państwa). Obecnie nie jest jeszcze jasne, jaki skutek wywrą te wpływy i jaki wpływ wywrze na nie nowa administracja Baracka Obamy.

Pełnomocnictwa dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bilderberg planuje przekształcić Organizację Narodów Zjednoczonych najpierw w "de jure" , a później również de facto w rząd światowy na rzecz jej organizacji.

Zachodni blok handlowy. Rozszerzenie NAFT-y na całą półkule zachodnią, również na Amerykę Południową, zaskutkuje powstaniem "Unii Amerykańskiej" podobnej do już istniejącej Unii Europejskiej.

Ekspansja NATO. Ponieważ ONZ interweniuje w wielu punktach zapalnych świata, obecnie na przykład w Afganistanie, NATO staje się światową armią ONZ.

Jeden system prawny. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stanie się jedyną instytucją prawną na świecie.

Jedno socjalistyczne państwo opiekuńcze. Członkowie Bilderberg pragną stworzyć socjalistyczne państwo opiekuńcze, gdzie nagradzać się będzie posłusznych niewolników i eliminować nonkonformistów.

Bilderberg posiada władzę i wpływy, które pozwalają mu narzucić swoją politykę wielu krajom świata. Przechwytują kontrole na prezydentami USA, premierem Kanady i inny państw, wszystkimi głównymi agencjami informacyjnymi w wolnym świecie, wszystkimi znaczącymi politykami, finansistami i mediami, jak również nad bankami centralnymi wszystkich ważniejszych krajów świata, amerykańską Rezerwą Federalną, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym aż po Organizację Narodów Zjednoczonych. Z takimi koneksjami są w stanie zniszczyć każdego, kto będzie próbował pokrzyżować ich plany stworzenia Nowego Światowego Ładu i Jednego Światowego Rządu.

Nadrzędnym celem Grypy Bilderberg jest więc ustanowienie Rządu Światowego, jednego globalnego rynku, globalnej armii strzegącej porządku, (tylko kim taka armia ma walczyć, jak istnieje już tylko jedno państwo?), Globalnej policji, Światowego Banku Centralnego i światowej waluty.

Na liście etapów, niejako po drodze do głównego celu Bildernerg, znajdują się:
Ustanowienie "światowej tożsamości" człowieka przestrzegającego ustanowionych "powszechnych wartości".
Kontrola umysłów ludności świata poprzez kontrolowanie opinii publicznej.
Likwidacja klas średnich, pozostać mają jedynie panowie i ich sługi.
Społeczeństwo "zerowego wzrostu", bez szans na postęp i wzrost dobrobytu, jedynie coraz większe bogactwo i władza dla rządzących.
Celowo wywoływane kryzysy ekonomiczne i niekończące się wojny.
Totalna kontrola nad edukacją dzieci i młodzieży oraz programowanie ich umysłów do wykonywania przydzielonych im zadań.
Centralna kontrola polityki zagranicznej i wewnętrznej we wszystkich krajach.
Używanie Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako de facto "rządu ponad narodowego", wymuszającego podatki na "obywatelach świata".
Globalna ekspansja organizacji NAFTA i WTO (Światowa Organizacja Handlu).
Narzucenie wszystkim tego samego porządku prawnego.
Stworzenie globalnego państwa dobrobytu, w którym posłuszni niewolnicy będą nagradzani, a nonkonformiści będą eksterminowani.

Na konferencji w 1992 roku Henry Kissinger powiedział:
"Amerykanie byli by dziś rozwścieczeni, gdyby wojska ONZ weszły do Los Angeles, aby przywrócić porządek. Jutro będą wdzięczni. Zwłaszcza, gdy powie im się, iż z zewnątrz zagraża niebezpieczeństwo, rzeczywiste albo zmyślone - jednostki chętnie zrzekną się swych praw w zamian za gwarancje porządku dane im przez rząd światowy".

Bilderberg na swe coroczne spotkanie przy drzwiach zamkniętych, wybrał w tym roku pięciogwiazdkowy Hotel Dolce w Sitges. Tegoroczne spotkanie Grupy Bilderberg odbywa się w dniach 3-6 czerwca w mieście Sitges w Hiszpanii. Przy ogromnych środkach bezpieczeństwa, w ekskluzywnym hotelu Dolce w Stiges, w pobliżu Barcelony, trwa kolejne spotkanie tajemniczego klubu Bilderberg, o którym się mówi, że w sposób zakulisowy sprawuje władzę, a z pewnością wytyczają kierunki rozwoju sytuacji na świecie. Przestrzeń powietrzna nad Sitges (20 km. na pd od Barcelony) została zamknięta, jako że wśród członków Bilderberga znajdzie się wielu polityków z pierwszych stron gazet, wśród nich prezydenci, koronowane głowy a także jak zwykle potentaci świata biznesu i mediów.

Wśród osób, o których spekuluje się, że będą obecne są: hiszpańska królowa Zofia, królowa Beatrycze z Holandii a także książę Filip z Belgii. Wśród polityków na pewno nie zabraknie hiszpańskiego premiera Jose Luis Rodriguez Zapatero, który ma wygłosić orędzie wprowadzające. W ciągu trzech dni trwania spotkania, spodziewana jest także obecność innych ważnych hiszpańskich polityków w tym ministra spraw zagranicznych, Miguel Angel Moratinosa oraz byłego ministra gospodarki, Pedro Solbesa. Ta duża reprezentacja Hiszpanii stanowi pierwszą sugestię, co może być tematem przewodnim spotkania.

Hiszpania jest bowiem w chwili obecnej w samym centrum najostrzejszego kryzysu finansowego od lat, tego samego, który pochłonął już greckie finanse (w zeszłym roku spotkanie Bilderberg odbyło się w Nafsika hotel Astir Palace w Grecji) i zapewne o tym będzie dyskutować z takimi tuzami światowych finansów jak: Pascal Lamy, dyrektor generalny Światowej Organizacji Handlu WTO, Jean-Claude Trichet, prezes Europejskiego Banku Centralnego, Robert Zoellick, prezes Banku Światowego. Oprócz nich w obradach udział wezmą także, sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer oraz były szef Komisji Europejskiej, Romano Prodi, a nadzorował wszystko będzie sam David Rockefeller - założyciel nie tylko Klubu Bilderberg, ale także Komisji Trójstronnej a obecnie honorowy prezes CFR - Rady Stosunków Międzynarodowych. Wszystkie te organizacje określane są jako pozarządowe ośrodki decyzyjne.Oczywiście tematyka spotkania jest ściśle tajna i nigdy nie przecieka do mediów, choć na spotkaniu są zazwyczaj obecni właściciele potężnych sieci medialnych. W tym roku, jako główne tematy podaje się dalsze losy euro i dolara, dotychczasowe doświadczenia walki z kryzysem finansów w Grecji, walkę z terroryzmem i zagrożenie stwarzane dla NATO płynące z Afganistanu, Iranu i Rosji. Oprócz światowych finansów omawiana będzie także sprawa - co zrobić z Rosją.

Będzie omawiane jak ratować walutę Unii Europejskiej - euro, której patronuje Bilderberg, a którego największym marzeniem jest stworzenie z niej jednej wspólnej waluty świata. Jak odbudować zaufanie do euro, które Bilderberg ratuje już do tego stopnia, że co tydzień Europejski Bank Centralny obecnie rutynowo manipuluje i interweniuje na rynku forex, starając się wesprzeć euro i spadku zaufania do niej. Niestety niektóre kraje nie są przekonane do tej próby ratowania euro i już wdrażaja swoje strategie wyjścia z tej waluty, z Iranem i niektórych państwach Zatoki skupując złoto.

Pracownicy Hotelu Dolce już zostali zobowiązani do zachowania pełnej tajemnicy, jednak odnotowano także, że część członków Klubu Bilderberg na spotkanie przyjedzie z własnymi zespołami pracowników, co ma zapewnić większy poziom dyskrecji i prywatności. Organizatorzy muszą się jednak liczyć z protestami. Nie słabną protesty przeciwników NWO Nowego Porządku Świata przed Hotelem Dolce w Sitges w Hiszpanii, gdzie obraduje od dzisiaj do soboty Grupa Bilderberg. Jak pamiętamy w jej zebraniach uczestniczyli Andrzej Olechowski, aktualny kandydat na prezydenta Polski, Hanna Suchocka, była premier Polski, a także Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski. Nic dobrego z tych posiedzeń dla Polski i wolnego świata nie wynika.

Zaproszeni uczestnicy spotkania Bilderberg w Hiszpanii 2010

1. Marcus Agius: Przewodnicząca Barclays. Żona Katherine, córka Leopolda Edmund de Rothschild

2. Josef Ackermann: Prezes Zarządu Deutsche Bank.

3. Jack Keane Ogólne, Były vice szef sztabu armii USA i członek amerykańskiego koncernu General Dynamics.

4. Juan Luis Cebrián Echarri: Dyrektor generalny i współzałożyciel firmy El Pais, prezes Grupo Prisa z zarządu "Le Monde".

5. Richard Holbrooke: Specjalnego wysłannika Baracka Obamy w Afganistanie i Pakistanie oraz członek zarządu Rady ds. Stosunków Zagranicznych.

6. Gustavo Cisneros Rendiles: Potentat medialny Wenezueli - jeden z najbogatszych ludzi na świecie.

7. Victor Halberstadt: Profesor ekonomii w publicznych i międzynarodowych Leiden University doradca Goldman Sachs. Prezydent Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych.

8. Roger Altman: Założyciel i prezes Evercore Partners,

9. Joaquín Almunia: Senior hiszpański członek Komisji Europejskiej.

10. Edmund W. Clark: Prezes i Dyrektor Generalny Grupy TD Bank Financial.

11. Jan H.M. Hommen: Prezes ING Group.

12. Jyrki Katainen: Minister Finansów w Finlandii, przewodniczący fińskiego Koalicja Narodowa.

A to tylko wierzchołek Bilderberg. Więcej nazwisk pojawi się w weekend

Informacja jaka pojawiła się o spotkaniu Bilderberg w 2010r w polskich mediach.

Na gazeta.pl:

Hiszpania: Tajemnicze spotkanie wpływowych osób. Policja otoczyła hotel

"W Sitges pod Barceloną trwa trzydniowe, spotkanie Grupy Bilderberg. To nieformalne międzynarodowe stowarzyszenie wpływowych ludzi ze świata polityki, biznesu i przemysłu. Choć o spotkaniu donoszą najważniejsze hiszpańskie media, to tylko nieoficjalnie , bo aurą tajemniczości owiane jest także tegoroczne spotkanie.

Jak nieoficjalnie donoszą agencje, do sobotniego popołudnia ponad 120 osób radzić będzie nad najważniejszymi problemami planety, m.in. przyszłością euro i dolara oraz kryzysem światowym. Hotel w którym zebrały się najbardziej wpływowe osobistości świata jest strzeżony przez policję z ziemi, morza i powietrza. Mieszkańcy okolicznych domów skarżą się, że policja zabroniła im zapraszać gości i nie wolno im wychodzić na ulicę bez dowodu osobistego.

W zamkniętym dla mediów spotkaniu biorą podobno udział członkowie rodzin królewskich, kierujący Bankiem Światowym, Bankiem Europejskim, Światową Organizacją Handlu, firmami typu Coca Cola czy Google i wpływowi politycy. W jednej z debat ma uczestniczyć hiszpański premier Jose Luis Zapatero, który ma przedstawić zebranym sytuację w Hiszpanii.

Aż tak wpływowi?

W 2008, w spotkaniu które odbywało się w Chantilly, w Wirginii miał uczestniczyć Barack Obama, który 5 miesięcy potem został prezydentem USA. Józef Retinger - polski pisarz, polityk, znawca literatury, w 1954 roku był współzałożycielem Grupy Bilderberg i do końca życia jej sekretarzem. Uczestniczył w pierwszym spotkaniu Grupy w holenderskim hotelu Bildelberg, stąd nazwa."

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,7973024.html
Lista uczestników Bilderberg 2010(w kolejności alfabetycznej)
BEL Davignon, Etienne F. Honorary Chairman, Bilderberg Meetings; Vice Chairman,
Suez Tractebel
DEU Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive
Committee, Deutsche Bank AG
USA Alexander, Keith B. Director, National Security Agency
GRC Alogoskoufis, George Member of Parliament
USA Altman, Roger C. Chairman and CEO, Evercore Partners, Inc.
GRC Arapoglou, Takis Chairman and CEO, National Bank of Greece
TUR Babacan, Ali Minister of State and Deputy Prime Minister
GRC Bakoyannis, Dora Minister of Foreign Affairs
NOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor Group
PRT Balsemao, Francisco Pinto Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime
Minister
FRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
ITA Bernabé, Franco CEO Telecom Italia SpA
SWE Bildt, Carl Minister of Foreign Affairs
SWE Björklund, Jan Minister for Education; Leader of the L?beral Party
CHE Blocher, Christoph Former Swiss Counselor; Former Chairman and CEO, EMS Group
FRA Bompard, Alexandre CEO, Europe 1
USA Boot, Max Jeane J. Kirkpatrick Senior Fellow for National Security Studies, Council
on Foreign Relations
AUT Bronner, Oscar Publisher and Editor, Der Standard
FRA Castries, Henri de Chairman of the Management Board and CEO, AXA
ESP Cebrián, Juan Luis CEO, Grupo PRISA
BEL Coene, Luc Vice Governor, National Bank of Belgium
USA Collins, Timothy C. Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings, LLC
GRC David, George A. Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Co. (H.B.C.) S.A.
GRC Diamantopoulou, Anna Member of Parliament
ITA Draghi, Mario Governor, Banca d'Italia
USA Eberstadt, Nicholas N. Henry Wendt Scholar in Political Economy, American
Enterprise Institute for Public Policy Research
DNK Eldrup, Anders President, DONG Energy A/S
ITA Elkann, John Chairman, EXOR S.p.A.; Vice Chairman, Fiat S.p.A.
DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SAS
ESP Entrecanales, José Manuel Chairman, Acciona
AUT Faymann, Werner Federal Chancellor
USA Ferguson, Niall Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard University
IRL Gleeson, Dermot Chairman, AIB Group
USA Graham, Donald E. Chairman and CEO, The Washington Post Company
NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former
Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
NLD Hirsch Ballin, Ernst M.H. Minister of Justice
USA Holbrooke, Richard C. US Special Representative for Afghanistan and Pakistan
NLD Hommen, Jan H.M. Chairman, ING N.V.
INT Hoop Scheffer, Jaap G. de Secretary General, NATO
USA Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLC
USA Jordan, Jr., Vernon E. Senior Managing Director, Lazard Fréres & Co. LLC
FIN Katainen, Jyrki Minister of Finance
USA Keane, John M. Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired
USA Kent, Muhtar President and CEO, The Coca-Cola Company
GBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc
DEU Klaeden, Eckart von Foreign Policy Spokesman, CDU/CSU
USA Kleinfeld, Klaus President and CEO, Alcoa Inc.
TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.
DEU Koch, Roland Prime Minister of Hessen
TUR Kohen, Sami Senior Foreign Affairs Columnist, Milliyet
USA Kravis, Henry R. Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
INT Kroes, Neelie Commissioner, European Commission
GRC Kyriacopoulos, Ulysses Chairman and Board member of subsidiary companies
of the S&B Group
FRA Lagarde, Christine Minister for the Economy, Industry and Employment
INT Lamy, Pascal Director General, World Trade Organization
PRT Leite, Manuela Ferreira Leader, PSD
ESP León Gross, Bernardino General Director of the Presidency of the Spanish
Government
DEU Löscher, Peter CEO, Siemens AG
GBR Mandelson, Peter Secretary of State for Business, Enterprise & Regulatory
Reform
INT Maystadt, Philippe President, European Investment Bank
CAN McKenna, Frank Former Ambassador to the US
GBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The Economist
FRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations
ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi
ESP Moratinos Cuyaubé, Miguel A. Minister of Foreign Affairs
USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
CAN Munroe-Blum, Heather Principal and Vice Chancellor, McGill University
NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
DEU Nass, Matthias Deputy Editor, Die Zeit
NLD Beatrix, H.M. the Queen of the Netherlands
ESP Nin Génova, Juan Maria President and CEO, La Caixa
FRA Olivennes, Denis CEO and Editor in Chief, Le Nouvel Observateur
FIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc
GBR Osborne, George Shadow Chancellor of the Exchequer
FRA Oudéa, Frédéric CEO, Société Générale
ITA Padoa-Schioppa, Tommaso Former Minister of Finance; President of Notre Europe
GRC Papahelas, Alexis Journalist, Kathimerini
GRC Papalexopoulos, Dimitris Managing Director, Titan Cement Co. S.A.
GRC Papathanasiou, Yannis Minister of Economy and Finance
USA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public
Policy Research
BEL Philippe, H.R.H. Prince
PRT Pinho, Manuel Minister of Economy and Innovation
INT Pisani-Ferry, Jean Director, Bruegel
CAN Prichard, J. Robert S. President and CEO, Metrolinx
ITA Prodi, Romano Chairman, Foundation for Worldwide Cooperation
FIN Rajalahti, Hanna Managing Editor, Talouselämä
CAN Reisman, Heather M. Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASA
CHE Ringier, Michael Chairman, Ringier AG
USA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan Bank
USA Rubin, Barnett R. Director of Studies and Senior Fellow, Center for
International Cooperation, New York University
TUR Sabanci Dinçer, Suzan Chairman, Akbank
CAN Samarasekera, Indira V. President and Vice-Chancellor, University of Alberta
AUT Scholten, Rudolf Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische
Kontrollbank AG
USA Sheeran, Josette Executive Director, UN World Food Programme
ITA Siniscalco, Domenico Vice Chairman, Morgan Stanley International
ESP Solbes, Pedro Vice-President of Spanish Government; Minister of Economy and
Finance
ESP Sophia, H.M. the Queen of Spain
USA Steinberg, James B. Deputy Secretary of State
INT Stigson, Bjorn President, World Business Council for Sustainable Development
GRC Stournaras, Yannis Research Director, Foundation for Economic and Industrial
Research (IOBE)
IRL Sutherland, Peter D. Chairman, BP plc and Chairman, Goldman Sachs International
INT Tanaka, Nobuo Executive Director, IEA
GBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG
USA Thiel, Peter A. President, Clarium Capital Management, LLC
DNK Thorning-Schmidt, Helle Leader ofThe Social Democratic Party
DNK Thune Andersen, Thomas Partner and CEO, Maersk Oil
AUT Treichl, Andreas Chairman and CEO, Erste Group Bank AG
INT Trichet, Jean-Claude President, European Central Bank
GRC Tsoukalis, Loukas President of the Hellenic Foundation for European and
Foreign Policy (ELlAMEP)
TUR Ugur, Agah CEO, Borusan Holding
FIN Vanhanen, Matti Prime Minister
CHE Vasella, Daniel L. Chairman and CEO, Novartis AG
NLD Veer, Jeroen van der Chief Executive, Royal Dutch Shell plc
USA Volcker, Paul A. Chairman, Economic Recovery Advisory Board
SWE Wallenberg, Jacob Chairman, Investor AB
SWE Wallenberg, Marcus Chairman, SEB
NLD Wellink, Nout President, De Nederlandsche Bank
NLD Wijers, Hans Chairman, AkzoNobel NV
GBR Wolf, Martin H. Associate Editor & Chief Economics Commentator, The Financial
Times
USA Wolfensohn, James D. Chairman, Wolfensohn & Company, LLC
USA Wolfowitz, Paul Visiting Scholar, American Enterprise Institute for Public
Policy Research
INT Zoellick, Robert B. President, The World Bank Group
GBR Bredow, Vendeline von Business Correspondent, The Economist (Rapporteur)
GBR McBride, Edward Business Editor, The Economist (Rapporteur)

Ochrona prywatnego spotkania Klubu Bilderberg w 2010r, zrzeszającego najbardziej wpływowe osobistości świata, kosztowała 600 tysięcy euro. Związki zawodowe zrzeszające katalońskich policjantów złożyły oficjalny donos w departamencie spraw wewnętrznych Katalonii przeciwko wydawaniu publicznych pieniędzy na ochronę prywatnych spotkań.

Przez cztery dni luksusowy hotel w pod barcelońskim kurorcie Sitges- miejscu spotkania Klubu Bildelberg - był strzeżony przez ponad 300 policjantów. Policja drogowa, brygady antyterrorystyczne, oddziale z psami, patrole wodne i helikoptery - wszyscy razem dbali o bezpieczeństwo corocznego spotkania ponad stu najbardziej wpływowych osób świata."Nie rozumiemy, dlaczego na ochronę spotkania zostały wydane publiczne pieniądze i to w sytuacji, kiedy sferze budżetowej obcięto pensje" - czytamy w komunikacie wydanym przez katalońskich policjantów. Do tego skarżą się oni, że wielu funkcjonariuszy zostało zmuszonych do pracy w weekend. Pytają też, dlaczego przez cztery dni członkowie Klubu Bildelberg mieli zarezerwowany dla siebie jeden pas autostrady, z której korzystali za darmo.

BILDERBERGSIEDEM PROROCTW MAJÓW


Siedem proroctw Majów są proroctwami i wizjami ich przyszłości a naszej obecnej teraźniejszości, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie wspólnie dla wszystkich 33 istniejących plemion Majów w Gwatemali , od Quiche przez Tz'utujil do Q'anjobal , jak również przez Majów Oaxaca i Chiapas , Meksyk . Co najmniej trzy kamienne pomniki i jeden z kodeksów Majów zawiera proroctwa przyszłości zapisane w hieroglifach. Każdy z nas chętnie słucha przepowiedni i legend. W rzeczywistości nie jest to zwykła ludzka ciekawość, lecz podświadoma tęsknota za wiedzą o prawach natury, która, tak naprawdę, nigdy w nas nie wygasła. My, ludzie Zachodu, zbyt mocno skierowaliśmy uwagę na świat zewnętrzny. Zaczęliśmy podążać za nauką, odkryciami technicznymi, trendami narzuconymi nam przez obce autorytety czy media i w ten sposób, zupełnie niezauważalnie, zostaliśmy wessani przez wibrację ducha strachu i totalnej bezsilności. Zawładnęło nami przekonanie, że jako jednostka nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się przemocy. Tak jednak nie jest.

Być może wielu pośród nas postrzega obecne czasy jako wielki chaos, wyzwalający strach i panikę, uważa, że wszystko jest beznadziejne. Spróbujmy spojrzeć na świat inaczej, tak jak Majowie. Kultura Majów spośród wszystkich wielkich kultur na Ziemi była ostatnią i jako ostatnia została zauważona przez Zachód. Dziś Majowie przeżywają swój renesans. Większość ludzi na świecie kojarzy Majów wyłącznie z monumentalnymi obiektami sakralnymi, piramidami schodkowymi, wysoką wiedzą matematyczno-astronomiczną i wyjątkowo krwawymi obyczajami, które nie pasują do poziomu ich wiedzy i stopnia uświadomienia.

Majowie wiedzieli, że to wszystko kiedyś się wydarzy i dlatego zostawili nam wyryty w kamieniu przekaz, który ma dwa elementy: jeden element ostrzegawczy i drugi element nadziei. I te obydwa elementy zawarte są w ich Siedmiu Proroctwach. W przekazie ostrzegawczym zawiadamiają nas o tym, co się wydarzy w tych czasach, w których żyjemy. W przekazie nadziei mówią nam o zmianach, których powinniśmy dokonać w nas samych, aby pociągnąć ludzkość ku nowej epoce, w której wartości najwyższe zaczną rozkwitać poprzez codzienną ich praktykę przez każdego z nas, żeby doprowadzić ludzkość do galaktycznego świtu, gdzie w nowej epoce nie będzie już więcej chaosu ani zniszczenia. Wizje przyszłości Majów a naszej teraźniejszości, zawarte są w Siedmiu Proroctwach Majów, które bazują na wnioskach wynikających z ich naukowych i religijnym badań o funkcjonowaniu Wszechświata.

Siedem proroctw Majów

Proroctwo Pierwsze Majów
Świat nienawiści i materializmu zakończy się w sobotę 22 grudnia 2012 roku, a wraz z nim nastąpi koniec wszechobecnego strachu. W tym dniu ludzkość będzie musiała dokonać wyboru między zaniknięciem jako gatunku przekonanego o tym, że zagraża zniszczeniem Ziemi, albo dokonać ewolucji w kierunku harmonijnej integracji z całym Wszechświatem, pojmując i uświadamiając sobie, że wszystko żyje, i że jesteśmy częścią tej całości, i że możemy istnieć w nowej epoce światła.

Pierwsze proroctwo mówi nam, że od roku 1999 pozostaje nam 13 lat, aby dokonać zmian świadomości i postaw, abyśmy zeszli z drogi zniszczenia i weszli na taką, na której dokonamy tego jednego postępu otwierającego naszą świadomość i nasz umysł, aby zintegrować się z wszystkim co istnieje. Majowie wiedzieli, że nasze Słońce jest istotą żywą, która oddycha, i że w każdym określonym czasie synchronizuje się z ogromnym organizmem, w którym istnieje, że po otrzymaniu rozbłysku światła z centrum galaktyki promieniuje znacznie intensywniej, wytwarzając na swej powierzchni to, co nasi naukowcy zwą wybuchami słonecznymi i zmianami pola magnetycznego. Mówią nam, że to dzieje się co każde 5125 lat, że Ziemia wygląda na uszkodzoną wskutek zmian na Słońcu poprzez przesunięcie swojej osi obrotu oraz przepowiedzieli, że od czasu pojawienia się tego przesunięcia wytworzą się ogromne kataklizmy. Dla Majów procesy Wszechświata takie jak na przykład oddychanie galaktyki, są cykliczne i nigdy się nie zmieniają. To zaś co ulega zmianie to świadomość człowieka, który podlegając im, ciągle znajduje się na drodze do doskonałości. (Pamiętamy przesłanie Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym: "Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w Królestwie Niebieskim".) Majowie przepowiedzieli, że sobota 22 grudnia roku 2012, kiedy Słońce otrzyma silny promień synchronizujący pochodzący ze środka galaktyki, zmieni swoją polaryzację i wytworzy ogromne świetliste rozbłyski. Dlatego ludzkość musi być przygotowana do przekroczenia drzwi, które pozostawili nam Majowie, przekształcając się z obecnej cywilizacji opartej na strachu na znacznie wyższą wibrację harmonii. Tylko w sposób indywidualny można przekroczyć barierę, co pozwoli uniknąć wielkiego kataklizmu, jaki zagraża naszej Planecie i dać początek nowej epoce w szóstym cyklu Słońca.

Pierwsze proroctwo mówi nam o czasie nie-czasu, o okresie 20 lat, który zaczął się w 1992 r. i skończy się w 2012 roku, kiedy ludzkość wejdzie w ostatni okres wielkiego poznania, wielkich zmian. Głosi ono również, że po siedmiu latach od zapoczątkowania tego okresu rozpocznie się epoka ciemności, która przeciwstawi się nam wszystkim i naszemu własnemu postępowaniu. Majowie powiedzieli, że słowa ich kapłanów będą usłyszane przez nas wszystkich w znaczeniu pewnej instrukcji przebudzenia. Oni nazywają tę epokę czasem, w którym ludzkość wejdzie do wielkiej sali luster, zwanej prze nich czasem zmian, które służą człowiekowi do przeciwstawienia się samemu sobie oraz by ten czas zmian spowodował jego wejście do tej wielkiej sali luster. By mógł w niej przyjrzeć się samemu sobie, przeanalizować swoje postępowanie wobec samego siebie, wobec innych, wobec przyrody i Planety, na której żyje. Ten czas został nam dany w tym celu, żeby cała ludzkość - poprzez świadomą decyzję każdego z nas - zdecydowała, by zmienić się, wyeliminować strach i brak szacunku we wszystkich naszych relacjach.

Proroctwo Drugie Majów
Zapowiedziało, że całe postępowanie ludzkości zmieni się gwałtownie od zaćmienia Słońca 11-go sierpnia 1999 r. Tego dnia widzieliśmy jakby pierścień ognia przecinał się przez niebo. Było to zaćmienie jakiego jeszcze nie było w historii, ze względu na układ liniowy w krzyżu kosmicznym ze środkiem na Ziemi, prawie wszystkich planet Układu Słonecznego, które umieściły się w czterech znakach zodiaku, które są znakami czterech ewangelistów, czterech opiekunów tronu, którzy występują w Apokalipsie Świętego Jana.

Ponadto cień wytworzony przez Księżyc na Ziemi przeszedł przez Europę, przesuwając się po Kosowie, a następnie po Bliskim Wschodzie, Iranie i Iraku, a później skierował się do Pakistanu i Indii. Przesuwający się cień wydawał się przewidywać obszar konfliktów i wojen (które następowały po sobie zadziwiająco punktualnie). Majowie podtrzymywali również, że od chwili rozpoczęcia się każdego zaćmienia Słońca ludzie łatwo tracą kontrolę nad swoimi emocjami albo umacniają swój pokój wewnętrzny i tolerancję, unikając w ten sposób różnych konfliktów.

I od pojawienia się tego zaćmienia żyjemy w czasach zmian, które są przedsionkiem nowej epoki. Noc staje się najciemniejsza przed wschodem słońca. Koniec czasów jest jednocześnie epoką konfliktów i wielkiego poznania, wojen, podziałów i zbiorowego szaleństwa, które z kolei wytworzy proces niszczenia i ewolucji. Drugie proroctwo wskazuje na energię ze środka galaktyki. Po jej emisji wzrosną i przyspieszą drgania w całym Wszechświecie, aby nadal prowadzić go do jeszcze większej doskonałości. Energia ta spowoduje zmiany fizyczne na Słońcu, na Ziemi oraz psychiczne zmiany w umysłach ludzkich, zmieniając ich zachowanie, ich sposób myślenia i odczuwania. Ulegną przekształceniu relacje międzyludzkie i sposoby komunikacji, systemy gospodarcze, systemy komunalne, porządku społecznego i sprawiedliwości. Zmienią się przekonania religijne oraz przyjęte wartości. Człowiek stawi czoła swoim obawom i udrękom, aby je rozwiązać. By w ten sposób móc zsynchronizować się ze zmianami swojej Planety i całego Wszechświata. Ludzkość zaś skoncentruje po swojej negatywnej stronie. I będzie mogła wyraźnie zobaczyć, która to jest - spośród wszystkich rzeczy, które robi - ta zła. To jest jej pierwszy krok do zmiany postępowania i osiągnięcia jedności, która umożliwi pojawienie się świadomości zbiorowej. Nasilą się wydarzenia, które nas podzielą, ale także takie, które nas zjednoczą. Wszechobecne będą agresja, nienawiść, rodziny w rozkładzie, konflikty z powodu ideologii, religii, wzorców moralności czy nacjonalizmu. Jednocześnie będzie więcej szacunku, więcej osób odnajdzie spokój, nauczy się kontrolować swoje emocje, będą bardziej tolerancyjni, będą okazywać więcej zrozumienia i odnajdą Jedność. Pojawi się człowiek o niezwykle wysokim poziomie energii wewnętrznej, osoby o ogromnej wrażliwości oraz o intuicyjnej mocy uzdrowicielskiej, ale też pojawiają się szarlatani, którzy tylko udają dla uzyskania korzyści materialnych kosztem innych i ku ich rozpaczy. Na końcu cyklu każdy człowiek będzie swoim własnym sędzią. A kiedy wejdzie do sali luster, żeby przeanalizować wszystko co zrobił w życiu zostanie oceniony według przymiotów, które zdołał rozwinąć w swoim życiu; jego sposób postępowania dzień po dniu, jego postępowanie wobec innych i jego poszanowanie dla naszej Planety. Wszyscy umieszczą się sami w miejscu odpowiednim do tego, jakimi będą. Ci, którzy zachowają harmonię zrozumieją to, co się wydarzy jako proces ewolucji we Wszechświecie. Jednak będą też inni, którzy z powodu ambicji, strachu i frustracji będą obwiniać innych czy nawet Boga za to co się wydarzy. Dojdzie do powstania sytuacji szerzących zniszczenie, śmierć i cierpienie, ale także znajdzie się miejsce do powstania warunków sprzyjających zaistnieniu solidarności i szacunku dla innych, jedności z naszą Planetą i całym Wszechświatem.

Oznacza to, że niebo i piekło będą objawiać się w tym samym czasie, i że każda istota ludzka będzie mieszkała w jednym lub drugim, w zależności od własnego postępowania. Niebo z mądrością do dobrowolnego przejścia ponad wszystkim, co się dzieje. Piekło z niewiedzą, aby uczyć się w cierpieniu. Dwie nierozłączne siły. Jedna, która rozumie, że we Wszechświecie wszystko ewoluuje w kierunku doskonałości, że wszystko się zmienia. Druga zaś zawinięta w plan materialny, który karmi tylko egoizm. W epoce zmiany naszych czasów, wszystkie opcje będą dostępne praktycznie bez żadnej cenzury, a wartości moralne będą tak bardzo osłabione, jak nigdy dotąd, po to, żeby każdy z nas swobodnie objawił się jakim jest człowiekiem. Drugie proroctwo stwierdza, że jeśli większość istot ludzkich zmieni swoje postępowanie i zsynchronizuje się ze swoją Planetą, to zneutralizuje w ten sposób drastyczne zmiany, które opisują następne proroctwa. Trzeba być świadomym tego, że człowiek zawsze decyduje o własnym losie, szczególnie w tej epoce. Proroctwa są tylko ostrzeżeniami byśmy uświadomili sobie potrzebę zmiany kursu w celu uniknięcia tragicznych proroctw, by nie stały się rzeczywistością.

Proroctwo Trzecie Majów
Trzecia przepowiednia Majów mówi, że fala upałów podniesie temperaturę na naszej Planecie, powodując zmiany klimatyczne, geologiczne i społeczne na niespotykaną dotąd skalę, co stanie się też z niesamowitą prędkością. Majowie w swoim przekazie mówią nam, że wzrost temperatury będzie spowodowany szeregiem czynników. Jeden z nich jest spowodowany przez człowieka - jego brak harmonii z naturą może wytworzyć jedynie proces samo zagłady. Pozostałe zaś będą spowodowane przez Słońce, które podwyższając swoją aktywność poprzez zwiększanie drgań wytwarza większe promieniowanie, podnosząc tym samym temperaturę na naszej Ziemi.
Poprzez ostrzeżenie trzeciej przepowiedni Majów staje się pilną i nie cierpiącą zwłoki zmiana w postępowaniu zarówno indywidualnym jak i zbiorowym, aby wziąć na siebie kompromis codziennej praktyki działań, które pomogą w poprawie ekologii na naszej Planecie, aż do osiągnięcia pełnej harmonii działań istoty ludzkiej z całym otoczeniem, wiedząc, że zachowanie człowieka będzie przełomowe w przezwyciężeniu ogólnego wzrostu temperatury spowodowanego jego bezmyślnym i niszczycielskim zachowaniem.

Proroctwo Czwarte Majów
Czwarte proroctwo mówi, że w wyniku podwyższonej temperatury spowodowanej nie ekologicznym zachowaniem człowieka, a przede wszystkim zwiększonej aktywności Słońca dojdzie do topnienia pokrywy lodowej na obu biegunach. I kiedy Słońce zwiększy poziom swej aktywności powyżej normalnej powstaną największe burze słoneczne, masowe wybuchy w koronie Słońca, wzrost promieniowania oraz podwyższenie temperatury naszej Planety. W celu korygowania swoich obliczeń słonecznych Majowie opierali się na 584-ro dniowej rotacji Wenus, która jest planetą łatwo dostrzegalną na niebie ponieważ jej orbita znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem. Pozostawili oni zarejestrowane w kodzie Dresde informacje, mówiące o tym, że co każde 117 obrotów oznaczonych przez Wenus, kiedy za każdym razem pojawia się ona w tym samym miejscu na niebie, to wtedy Słońce ulega zaburzeniom ? pojawiają się ogromne plamy i burze słoneczne. (Kod Dresde był jednym z pośród wielu innych kodów Majów, wykonywanych na ścianach budowli lub w postaci hieroglificznych glifów naniesionych na papier). Ostrzegali, że co każde 5125 lat tworzą się jeszcze większe zaburzenia. A gdy to się stanie, człowiek powinien być szczególnie przygotowanym, jako że jest to zwiastun zmian i zniszczeń. W kodzie Dresde widnieje również cyfra 1366560 kin, która zawiera różnicę 20 lat w porównaniu z cyfrą, która pojawia się w świątyni Krzyża w Palenque, w której jest wyryta cyfra 1366540 kin. Różnica ta odnosi się do czasu, który Majowie nazywali czasem nie-czasu, którym jest ten, w którym żyjemy obecnie od 1992 roku. Zmiany aktywności słonecznej będą odczuwalne jako jeszcze większe w skutek i tego, że zabezpieczenia, które mamy na poziomie planetarnym - słabną. Tarcza elektromagnetyczna, która nas osłania zmniejsza swoją intensywność.

Wiemy, że wiele rzeczy, które chcemy aby się nie wydarzyły, i które są przyczyną wielkich tragedii ostatecznie mają miejsce. Powinniśmy skupić się na tworzeniu pozytywnych skutków naszych działań i jednocześnie rozwijać się wśród trudności, które przed nami będą się pojawiać. Powinniśmy zaakceptować życie i podejmować nasze decyzje w sposób świadomy, trzeba otworzyć oczy na możliwości, jakie może przynieść nam świat, w którym wszyscy obwiniają wszystkich za to, co się dzieje.
Wszystkie proroctwa poszukują zmian w świadomości człowieka, gdyż Wszechświat tworzy te wszystkie procesy ewolucji, aby ludzkość rozprzestrzeniała się w całej galaktyce pojmując podstawową prawdę o całości wszystkiego co istnieje.

Proroctwo Piąte Majów
To proroctwo mówi nam, że wszystkie systemy oparte na lęku, który jest fundamentem naszej cywilizacji, zostaną przekształcone z równoczesnym przekształceniem naszej Planety i człowieka, aby został wykonany krok ku nowej harmonijnej rzeczywistości. Człowiek jest przekonany, że Wszechświat istnieje tylko dla niego, że ludzkość jest jedynym wyrazem inteligentnego życia i dlatego działa jak niszczyciel wszystkiego co istnieje. Systemy upadną aby pozwolić człowiekowi na przeciwstawienie się samemu sobie i sprawić, by dostrzegł potrzebę przeorganizowania społeczeństwa i kontynuowania drogi ewolucji, co doprowadzi nas do zrozumienia istoty stworzenia. Nowy dzień galaktyczny jest głoszony przez wszystkie religie i kulty na Ziemi jako czas pokoju i harmonii dla całej ludzkości. Jest więc oczywiste, że wszystko, co nie przyniesie tego wyniku musi zakończyć swe istnienie lub ulec przekształceniu. W Nowej Epoce Światła nie będzie miejsca dla ludzkości opartej na gospodarce wojskowej narzucającej prawdy siłą.

Proroctwo Szóste
Szósta przepowiednia Majów mówi, że w najbliższych latach pojawi się kometa, której trajektoria będzie zagrażać egzystencji samego człowieka. Majowie dostrzegali w kometach zwiastunów zmian, którzy przybywali by wprawić w ruch istniejącą równowagę, aby określone struktury przekształciły się, pozwalając tym samym na ewolucję świadomości zbiorowej. Wszystko ma swoje określone miejsce w każdej zachodzącej okoliczności, nawet te najbardziej niesprzyjające są doskonałe do zaistnienia poznania tajemnicy życia, dla rozwoju świadomości o istocie stworzenia. Dlatego człowiek ciągle miał do czynienia z sytuacjami nieoczekiwanymi, które powodowały cierpienie, co jest sposobem na skłonienie go do refleksji nad jego relacjami ze światem i z innymi ludźmi. I tak w ciągu wielu swoich istnień ludzkich dojdzie do poznania prawa Wszechświata - przyczyny stworzenia. Dla Majów Bóg jest obecnością życia, które przejawia się we wszystkich jego formach, a jego obecność jest nieskończona.

Kometa, o której mówi szóste proroctwo została również zapowiedziana przez wiele religii i kultur. Na przykład w Piśmie Świętym w Księdze Objawienia pojawia się ona o imieniu Piołun. I jeśli kometa pojawi się, to możliwym jest, że jej orbita doprowadzi ją do zderzenia z Ziemią, lub też poprzez metody fizyczne albo psychologiczne zdołamy zmienić jej orbitę. Komety zawsze były nierozerwalną częścią Układu Słonecznego. Tysiące takich pozostałości okrąża, przecina, ociera się, cyklicznie przylatuje i odlatuje, a nawet zderza się z planetami, które zawsze spokojnie poruszają się po orbitach stałych wokół Słońca.

Majowie zawsze badali i rejestrowali wydarzenia zachodzące na niebie. Celem ich ostrzeżenia było zapobiec niebezpieczeństwu grożącemu człowiekowi z powodu jego braku wiedzy o orbitach i czasach przelotów dużych pozostałości kosmicznych, których trajektorie przecinają się ze stałą trajektorią Ziemi. Wiedzieli, że dla współczesnego człowieka odkrycie tak dużej asteroidy ? która mogłaby spowodować jego wyginięcie ? z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zmianę jej kursu byłoby jednym z największych osiągnięć w historii ludzkości i kluczowym dla niej wydarzeniem, które zjednoczyłoby nas jako gatunek. W starożytności sfery niebieskie były domeną bogów. Nagłe pojawienie się nieznanego obiektu, który dominował w nocy był powodem do strachu i mistycznych doznań. Dlatego Majowie zbudowali obserwatoria służące do badania zjawisk "nadprzyrodzonych". Chcieli zrozumieć nieprzewidywalne ruchy na niebie, zwłaszcza po ustaleniu przez nich pozycji planet i gwiazd. Nieuniknione zagrożenie, przed którym ostrzega nas szóste proroctwo zobowiązuje nas do podjęcia współpracy na poziomie międzynarodowym, w celu ustanowienia systemu dowodzenia i kontroli ponad poszczególnymi krajami oraz ze światową strukturą komunikacji, co byłoby jedynym sposobem, umożliwiającym wszystkim państwom pochylenie swoich suwerenności przed jedną tożsamością.

Proroctwo Siódme
Ta przepowiednia Majów mówi nam o czasie, w którym Układ Słoneczny w swoim cyklicznym obrocie wychodzi z epoki nocy by wejść w galaktyczny świt. Mówi, że w ciągu 13 lat które mijają od 1999 do 2012 roku światło emitowane ze środka galaktyki zsynchronizuje wszystkie żywe istoty i pozwali im na dobrowolną aprobatę wewnętrznej przemiany, która stworzy nowe rzeczywistości, w których wszystkie istoty ludzkie mają możliwość zmiany i przełamania swoich ograniczeń, otrzymując nowy zmysł: porozumiewanie się za pomocą myśli. Ludzie, którzy dobrowolnie znajdą swój wewnętrzny spokój, zwiększając swoją życiową energię, przenosząc swoje częstotliwości wewnętrznych wibracji ze strachu do miłości, będą mogli postrzegać i wyrażać siebie poprzez myśli i rozkwit nowego zmysłu.

Energia światła wyemitowanego ze środka naszej galaktyki uaktywni kod genetyczny o boskim pochodzeniu u ludzi, którzy znajdą się na wysokich częstotliwościach wibracji. Efekt ten poszerzy znaczenie współistnienia wszystkich ludzi, tworząc nową rzeczywistość indywidualną, zbiorową i uniwersalną. Jedno z największych przeobrażeń dokona się na poziomie planetarnym, gdyż wszyscy ludzie zostaną połączeni ze sobą jak w jedną całość. Będą to narodziny nowej istoty w znaczeniu kategorii genetycznej. Reintegracja indywidualnych świadomości milionów istot ludzkich obudzi nową świadomość, w której wszyscy zrozumiemy, że jesteśmy częścią jednego ogromnego organizmu. Umiejętność odczytywania myśli przez ludzi całkowicie zrewolucjonizuje naszą cywilizację. Znikną wszystkie ograniczenia, kłamstwo skończy się raz na zawsze, bo nikt nie będzie mógł niczego ukryć, rozpocznie się nowa epoka przejrzystości i światła, która nie będzie mogła być zakryta żadną przemocą lub negatywnymi emocjami. Znikną przepisy prawa i nadzór zewnętrzny taki jak policja i wojsko, gdyż każda istota będzie odpowiedzialna za swoje czyny i nie będzie konieczności ustanawiania prawa lub obowiązku przy pomocy siły. Powstanie rząd ogólnoświatowy w harmonii z najmądrzejszymi ludźmi naszej Planety. Nie będzie już granic ani narodowości, zakończą się ograniczenia nałożone przez własność prywatną i nie będą potrzebne pieniądze jako środek wymiany. Zostaną wprowadzone technologie umożliwiające posługiwanie się światłem oraz energią, a dzięki nim przetworzona zostanie materia, co pozwoli produkować w łatwy sposób wszystko co niezbędne na zawsze kładąc kres nędzy. Doskonałość i rozwój duchowy będą wynikiem życia ludzi w pełnej harmonii, którzy dokonają takich działań, poprzez które zwiększą jeszcze swoje wibracje, a czyniąc to podwyższą swój poziom zrozumienia porządku Wszechświata. Wraz z porozumiewaniem się za pomocą myśli rozwinie się wspaniały układ odpornościowy, który usunie niskie wibracje strachu spowodowane chorobami, wydłużając średnią życia ludzi. W nowej epoce nie będzie potrzebna edukacja na zasadzie odwrotnego przeciwieństwa wytworzonego przez choroby i cierpienia, które charakteryzowały tysiące lat naszej historii.

Ludzie, którzy świadomie i dobrowolnie odnajdą wewnętrzny spokój, wejdą w nową epokę edukacji na zasadzie harmonijnego przeciwieństwa. Nowy sposób porozumiewania się oraz reintegracja sprawią, że własne doświadczenia, indywidualne wspomnienia i umiejętności dodane bezinteresownie będą dostępne dla wszystkich pozostałych ludzi, jak na przykład Internet na poziomie umysłu, który gwałtownie zwiększy prędkość odkryć naukowych i tworzenie się synergii na niewyobrażalną dotąd skalę. Przeminą osądy i wartości moralne, które ulegały zmianom w miarę upływu czasu, jak na przykład moda, a ludzie zrozumieją, że wszystkie akty życia są sposobem na osiągnięcie większego zrozumienia i harmonii. Poszanowanie zaś będzie podstawowym elementem kultury, zmieniającym jednostki i społeczności, dając ludzkości możliwość rozprzestrzenienia się w całej galaktyce. Reprezentacje artystyczne i wspólna aktywność rekreacyjna zajmie ludzki umysł. Tysiące lat ustanowionych dla podziału ludzi, którzy czcili odległego Boga, sądzącego i karzącego, na zawsze zostaną zmienione. Człowiek doświadczy galaktycznej wiosny, rozkwitu nowej rzeczywistości opartej na integracji ze swoją Planetą oraz z wszystkimi istotami ludzkimi, żeby w tym właśnie czasie zrozumieć, że jesteśmy nierozłączną częścią jednego przeogromnego organizmu. I zjednoczymy się: z naszą Ziemią, wszyscy wzajemnie, z naszym Słońcem i z całą Galaktyką. Wszyscy ludzie zrozumieją, że królestwo minerałów, roślin, zwierząt oraz całej materii rozsianej w całym Wszechświecie, w każdej skali - od atomu do galaktyki, to istoty żywe, posiadające rozwijającą się świadomość. Wszystkie relacje będą oparte na tolerancji i elastyczności, bo człowiek będzie odczuwał wszystko jako inną część samego siebie.

INWAZJA NA IRAN JUŻ WKRÓTCE


Izrael przygotowuje się do ataku na jedno z muzułmańskich państw i przewozi uzbrojenie do Arabii Saudyjskiej - podała irańska agencja prasowa FARS. Władze w Teheranie sugerują, że celem ataku ma być Iran.
Według FARS kilka dni temu na lotnisku Tabuk w Arabii Saudyjskiej wylądowały izraelskie śmigłowce z uzbrojeniem, które ma być użyte do ataku "na jedno z państw muzułmańskich". Informację agencji potwierdził izraelski dziennik "Haarec" w swym wydaniu internetowym.

Irańskie władze zasugerowały, że celem ataku ma być Iran i natychmiast ostrzegły Izrael przed rozpętywaniem wojny. - Taka zabawa z Iranem jest bardzo niebezpieczna, niczym zabawa z lwem - ostrzegł prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad.

Przed dziesięcioma dniami brytyjski dziennik "The Times" poinformował, że saudyjskie władze zgodziły się udostępnić swą przestrzeń powietrzną i lotniska izraelskiej armii w jej przygotowaniach do ewentualnego ataku na Iran. Informację brytyjskiej gazety zdementowały wówczas saudyjskie władze, a izraelskie odmówiły komentarza.

Pogłoski o ewentualnym prewencyjnym ataku izraelskim na Iran, a konkretnie na instalacje atomowe, pojawiają się od wielu miesięcy. Izrael obawia się, że Irańczycy pracują nad bronią jądrową, którą wykorzystają do zniszczenia państwa żydowskiego.

/PAPhttp://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,696,Uzycie_sily_jedyna_szansa_na_powstrzymanie_nuklearyzacji_Iranu

http://www.tvn24.pl/12691,1662130,0,1,izrael-szykuje-atak-na-muzulmanskie-panstwo,wiadomosc.html


http://fakty.interia.pl/swiat/news/iran-izrael-szykuje-sie-do-ataku,1497333


http://newworldorder.com.pl/artykul,2245,WOJNA-NAJAZD-NA-IRAN-POpierajcie-USA


http://archiwum.europa21.pl/Article5479.html


http://www.militarium.net/viewart.php?aid=344http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F%2Falles-schallundrauch.blogspot.com%2F2010%2F05%2Fisraelische-u-boote-fahren-for-dem-iran.html


http://newworldorder.com.pl/artykul,2244,Czy-Rosja-i-Chiny-chca-zguby-Iranu-SpiritoLibero

sobota, 26 czerwca 2010

Religion - Distortion of Truth HD 1/5 [Napisy PL]Film składa się z pięciu niezależnych części, każda z nich dotyczy pewnego etapu toku myślenia autora. Jest to, faktycznie rozbudowana prezentacja n/t wielu aspektów dotyczących religii, systemów wierzeń, kultów i satanizmu. Film nie jest łatwy w odbiorze, a tym bardziej w tłumaczeniu. Jest to taka pigułka wiedzy, skondensowana i podana, w jak sądzę, najbardziej zwięzłej formie. Jak mniemam film odpowie Wam też na wiele pytań, dotyczących stanu w jakim ten Świat znajduje się dziś, stanu ludzkich umysłów zaplątanych w sieć kontroli, odpowie też na kilka kwestii historycznych.

Podtytuły poszczególnych części:

1. Distortion of the Truth
2. Hijacking of Christianity, Christ, Satan, Oneness, Lucifer, New Age deception
3. Lucifer Trust, UN, NWO, false prophet, religion scam, New Age, Antichrist
4. Antichrist, hive-mind, heaven and hell, miscreation
5. Bible, parables, corruption of the teachings, catholicism

Tłumaczenie: AyaSophia

Czy oznaczanie produktów zawierających GMO stanie się nielegalne?


USA próbuje włączyć do swej agendy cenzurę, która zakazałaby informacji na produktach żywnościowych i rolnych, że zawierają GMO. To by oznaczało, że GMO w produktach rolnych byłoby ukrywane na skalę międzynarodową, a konsumenci nie będą informowani, czy ich żywność jest, czy nie jest genetycznie zmodyfikowana.Trzeba zrozumieć, że USA próbuje zdelegalizować informację “bez GMO” na produktach żywnościowych, co w efekcie spowoduje, że napis “bez GMO” na każdym produkcie będzie nielegalny. Jeśli USA uda się przeforsować takie prawo, FDA (…) może oskarżyć i zakazać produktów w USA, na których są napisy “bez GMO”. Oprócz tego, USA może zaskarżyć do sądu (przez World Trade Organization) każdy kraj, który dopuszcza takie napisy lub twierdzi, że jego produkty są bez GMO.

Dlaczego USA uprawia taką złowrogą, oszukańczą politykę? Bo, jak dobrze wiecie, prawie cały ich rząd federalny zaspokaja potrzeby wielkich finansowych korporacji, razem z “Big Ag” – z wielkimi korporacjami, jak Monsanto, które chcą opatentować wszystkie ziarna i zniszczyć wszystkie anty GMO organizacje. Chcą, aby żywność bez GMO była nielegalna i aby wszystkie takie produkty były zakazane w sprzedaży.

Chcą, aby amerykańscy konsumenci nie byli poinformowani o prawdziwym niebezpieczeństwie, jakie stwarza GMO i naturalnie, chcą dominować w całej amerykańskiej sieci żywnościowej ze swymi toksycznymi produktami GMO.

Te wielkie, potężne korporacje są gotowe zrobić wszystko, aby osiągnąć swój cel w skali globalnej, razem z przeforsowaniem GMO na całym świecie.

Opracowanie: Mike Adams (Health Ranger)
Tłumaczenie: Małgosia Świątek
Źródło oryginalne: www.naturalnews.com
Źródło polskie: Stop Codex

WIELKA KATASTROFA EKOLOGICZNA

Tekst o wielkiej katastrofie ekologicznej / humanitarnej w rejonie zatoki meksykańskiej. To, co zostało tam poczynione może w niedalekiej przyszłości zagrozić życiu biologicznemu na naszej planecie. Rozmiar tragedii jest wprost niewyobrażalny i zagraża nam wszystkim. Oczywiście, jak zawsze, milczą oficjalne media, a rzeczywisty rozmiar katastrofy jest tuszowany, także w internecie, np w wyszukiwarce google. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że gigantyczny wyciek ropy jaki ma tam miejsce został stworzony celowo.


Dlaczego nic o tym nie wiemy? Dlaczego nic się o tym nie mówi? Tutaj poruszymy ten problem:

1. prezydent USA, Barack Obama właśnie autoryzował wysłanie ponad 17.000 żołnierzy gwardii narodowej w rejon kataklizmu. Po co to zrobił i jakie zadania będą mieli żołnierze? Czy nie będzie to przypadkiem zadanie trzymania ‘krótko’ tamtejszej ludności cywilnej? Czy nie są oni wysłani na wypadek ewentualnych zamieszek bądź powstania? Na portalu facebook do stowarzyszenia bojkotu koncernu BP, odpowiedzialnego za kataklizm, wpisało się ponad 400.000 ludzi (dane sprzed 1,5 tygodnia). Bunt wśród społeczeństwa amerykańskiego jest powszechny. Austriacka dziennikarka śledcza podaje, że z rejonu skażenia ma być ewakuowanych około 40 milionów ludzi. Czy po to zostały wysłane tam wojska? strefa Zatoki jest objęta blokadą informacyjną ? dochodzi do aresztowań dziennikarzy, zaś mainstreamowe media wyraźnie przedstawiają tylko wycinek prawdy. Aresztowań dokonują prywatne służby ochroniarskie BP nie mające do tego uprawnień, aczkolwiek w zgodnej opinii obserwatorów i uczestników dramatu w Luizjanie odbywa się to za cichym przyzwoleniem rządu USA.
2. Brytyjska Organizacja Gospodarowania Zasobami Wodnymi zakazala calkowicie uzywania srodka Corexit 9500.Gdyby wyciek nastapil na wodach Morza Polnocnego , BP nie mogloby uzywac tego srodka. Wiec dlaczego w Zatoce Meksykanskiej pozwolono na uzycie tego srodka?
Różne ‘odmiany’ środka Corexit są bardzo toksyczne dla fauny i flory morskiej, dlatego środek ten jest zabroniony przez ustalenia międzynarodowe (których USA nie ratyfikowały). Podobnie jak w wypadku trującego DDT, stosowanie Corexitu było wielką pomyłką ludzkości. Środek ten oficjalnie stosowany jest jako rozpraszacz ropy wylanej do morza. Kłopot w tym, że Corexit jest skrajnie toksyczny. Jakie działanie będzie on miał na ludzi? Czy wkrótce będziemy notować pierwsze ofiary dziwnych chorób, także w Polsce, gdy cząstki Corexitu dotrą do nas wraz z opadami / frontami atmosferycznymi?
Według oficjalnych informacji do wód zatoki meksykańskiej zrzucono 1.021.000 galonów Corexitu. To daje niewyobrażalną ilość około 3.600.000 litrów tego toksycznego środka. Co więcej, ostatnio zezwolono na dalszy zrzut 805.000 galonów Corexitu, co daje nam 2.900.000 litrów tej toksyny. Jak wielkie są to liczby? Według raportów 2,61 cząstki na milion Corexitu 9500 (zmieszanego z ropą w stosunku 1 : 10) jest śmiertelnie trujące dla 50% fauny morskiej w ciągu 96 godzin. Oznacza to , że 1 galon mieszanki Corexitu 9500 i ropy jest w stanie zatruć 383.141 galonów wody.
Oczywiście, oficjalnie wszystko jest w porządku. Zrzucanie Corexitu do wód USA jest legalne, zaś według zapewnień władz jest to robione dla dobra ludzi. Taka sama sytuacja była ze szczepionkami na świńską grypę. Także utwierdzano nas w złudnym przekonaniu, że jest to robione dla naszego dobra. Tymczasem okazało się to gigantycznym kłamstwem na skalę całej planety. Zaś teraz, kilka miesięcy po zdemaskowaniu prawdziwych intencji Światowej Organizacji Zdrowia w kontekście nowej grypy, notuje się dużą liczbę zgonów i przypadków kalectwa po zastosowaniu tych szczepionek. Nikt już o tym nie mówi poza niezależnymi mediami, w których takie przypadki są odnotowywane.
Jak naprawdę jesteśmy traktowani my, zwykli ludzie, świadczy wypowiedź jednego z szefów koncernu BP, który określił mieszkańców rejonu zatoki meksyańskiej mianem ‘maluczkich’. Link do artykułu to opisującego tutaj
3. Statki monitorujące przebieg wypadków w Zatoce Meksykańskiej, używając GPS i podwodnego radaru dostrzegły niepokojące zjawisko które formuje się wokół odwiertu z którego wycieka ropa naftowa. Tym zjawiskiem jest rosnący w szybkim tempie pęcherz, który tworzy się pod powierzchnią dna morskiego. Pęcherz ten ma już w tej chwil około 30 km średnicy i podniósł dno morskie o conajmniej 4 metry. Bardzo trudno jest na tym etapie oszacować jego dokładne rozmiary, bo nie pozwala na to sprzęt, który używa się na statkach. Najlepszy sprzęt do takich badań posiada marynarka wojenna, ale ta nie dzieli się ani swoimi informacjami ani instrumentami naukowymi z nikim. Nie ma jednak wątpliwości, że bąbel ? który prawdopodobnie wypełniony jest gazem, bo zazwyczaj towarzyszy on ropie naftowej ? jest faktem i co wzbudza niepokój ? nieustannie rośnie.
Rzeczą wiadomą jest, iż amerykanie posiadają satelity zdolne wykonywać tomografię (prześwietlenia) wnętrza ziemi. Tak więc ci, którzy mają znać szczegółowe informacje na ten temat, już teraz je znają i to w wymiarze większym niż my.
Mając na uwadze powyższe informacje, tym bardziej groźne wydaja się zapowiedzi tego, co oni chcą zrobić. Zdaniem specjalisty od techniki wojskowej, przy pomocy potężnej konwencjonalnej bomby można zlikwidować wyciek ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej – informuje serwis ‘BBC New/Science’. Wielu fachowcow na swiecie uwaza ze uzycie malego ladunku nuklearnego moze zatrzymac wyciek ropy. Rosja robila to juz z powodzeniem 5 razy.
I tutaj zastanówmy się nad konsekwencjami użycie tak potężnych ładunków wybuchowych. W jaki sposób wpłyną one na stabilność skorupy ziemskiej i warstw geologicznych w tym rejonie, skoro pod powierzchnia ziemii tworzy się gigantyczny bombel gazu? Czy nie doprowadzi to do dalszego poszerzenia odwiertu i kataklizmu na jeszcze większą skalę? Co planują te chore umysły?

Nikt dokładnie nie wie przez ile warstw geologicznych przepływa ropa, zanim wydostanie się na powierzchnię morza. Mogą to być warstwy piasków, iłów, wapnia a nawet mniejsze rezerwuary ropy lub gazu. Ciśnienie ropy wykorzystując słabość takich warstw jest w stanie spowodować pękanie dna morskiego, co właśnie obserwuje się w tej chwili. To bardzo niebezpieczne zjawisko, bo oznacza, że jeśli nawet uda się w końcu zaczopować wyciek w odwiercie, potężne ciśnienie ropy z całą furią ruszy w te pęknięcia rozrywając przy okazji dno morskie. Tak gwałtownie uwolniony gaz niechybnie eksploduje na skale nigdy dotąd nie widzianą. Wybuch ten – 50 mil morskich od wybrzeży Luizjany – można porównać do podwodnej erupcji wulkanu Mt. St. Helen. Stworzy on toksyczną chmurę, która podróżując wraz z wiatrem dotrze do wielkich miast położonych na wybrzeżu zatoki (Houston, Nowy Orlean, Sarassota). Reszty zniszczenia dokona olbrzymie tsunami, którego największą ofiarą stanie się Floryda wystająca z wody zaledwie na 10 cm. Zniszczone zostaną także tysiące platform wiertniczych, którymi usiana jest Zatoka Meksykańska, powiększając tylko w sposób wręcz niewyobrażalny rozmiary katastrofy.


4. pomimo wielu prób nie udało się zatamować wycieku ropy, wypływa ona codziennie w wielkich ilościach. Mowi sie nawet o 1.7 milionach galonow w ciagu dnia. Zbliza sie okres huraganow i sztormy przyspiesza rozprzestrzenianie sie ropy. Skutki tego beda tragiczne. Wlascicielami BP jest żydomasońska rodzina Rotschildow ktora dostala dzisiaj poparcie od senatora Bloomberga ktory stwierdzil ze przeciez oni tego nie zrobili , ze to tylko wypadek przy pracy. Ale chyba coraz wiecej trzezwo myslacych zaczyna miec watpliwosci. Ropa dotarla juz do wybrzezy Luizjany, Mississipi, Alabamy i Florydy. Warto zobaczyc mape interaktywna.Kliknijcie w czerwone punkty.


wartość 1.7 miliona galonów ropy daje około 6.12 milionów litrów ropy w ciągu dnia. To już teraz może sprawić, że cała zatoka meksykańska stanie się strefą pozbawioną życia biologicznego. Co więcej, gigantyczna plama ropy połączona z toksycznym Corexitem zaczyna się przemieszczać poza rejon zatoki meksykańskiej, na otwarty ocean. To skażenie, wraż z naturalnie występującymi prądami morskimi, zaczyna płynąć w kierunku Europy. Zagrożone są: Portugalia, Hiszpania, Francja, Anglia, Irlandia, Norwegia, a także zachodnie wybrzeża Afryki. Pośrednio zagrożeni jesteśmy i my, gdyż Corexit wymieszany z ropą naftową będzie wędrował z prądami morskimi do Bałtyku (w mniejszej ilości), jak i z opadami atmosferycznymi nad terytorium całej Europy. Poza tym dalsze continuum życia biologicznego na naszej planecie może stać pod znakiem zapytania, gdyż oceany skażone ropą naftową nie będą produkowały wystarczającej ilości tlenu. Oceany pozbawione życia biologicznego nie produkują tlenu, gdyż nie ma w nich roślinnych mikroorganizmów, które by to robiły.

Zobaczcie ponizej wideo jest licznik podajacy aktualne dane ile tego swinstwa wycieka .

Jeśli doszło do pęknięcia skorupy ziemskiej na dnie morskim, to wycieku nie da się żadną miarą zatamować. Grozi olbrzymia globalna katastrofa ekologiczna. W najbliższym czasie ropa i benzyna oraz gaz podrożeją dwa a nawet więcej razy. To tylko kwestia czasu. Obie firmy olejowe BP i Transocean, są na skraju bankructwa, co okaże się w ciągu kilku tygodni. Pozostanie wtedy społeczeństwo amerykańskie, a także ludzkość, samym sobie naprzeciw tej katastrofy.
5. problem podstawowy – otóż nikt nie wie, jak ów wyciek powstrzymać. Jak piszą eksperci,rzecz w tym,że ten nieszczęsny odwiert – 1500m pod powierzchnią Zatoki-i około 10km! pod dnem oceanu był jednym z kontrowersyjnych działań nazwanych poszukiwaniem deep oli-głębokiej ropy. Dlaczego kontrowersyjnych? Albowiem wielu ekspertów przestrzegało przed ruszaniem tego pokładu ropy i gazu,do którego BP postanowiło się za wszelką cenę dokopać. Dlaczego przestrzegało? Albowiem ludzka technologia nie miała dotychczas możliwości zmierzenia się z tak ogromną siłą natury. Ciśnienia, które występują w tego typu pokładach ? gazu,który wypycha ropę – nie są spotykane na powierzchni planety i? nie ma technologii, która jest w stanie sobie z nimi poradzić. Mówiąc w skrócie, wywalono dziurę w dnie oceanu do jednego z największych ze znanych nam pokładów ropy i gazu, który jeszcze nie został zagarnięty przez człowieka i teraz? biologicznie jestesmy w bardzo zlym polozeniu. przez biernosc wzgledem glupoty. to wszystko ludzka reka i wolna wola ? niestety ludzi zlych.British Petroleum zdecydowała się na wiercenie dna morskiego w miejscu dzisiejszej katastrofy na początku tego roku. Decyzję taką podjęto wbrew radom kilku poważnych firm geologicznych, które wskazały, że BP nie posiada żadnych zabezpieczeń, na wypadek gdyby doszło do katastrofy ekologicznej. Rad udzielali ludzie, którzy doskonale znali swój fach i rozumieli niuanse wydobycia ropy naftowej. Jedna z tych firm uczestniczyła w gaszeniu szybów naftowych w Kuwejcie, podpalonych jeszcze przez Sadama Husseina. Niezależni geologowie z kolei przestrzegali, że formacja geologiczna tworząca dno Zatoki Meksykańskiej jest niestabilna i nie jest w stanie wytrzymać ciśnienia pompowanej z olbrzymiej głębokości ropy. Już wtedy zdawano sobie sprawę ze skali ciśnienia jakie panuje w złożu, jednak BP postanowiła nakłuć je tak czy inaczej. Ta nonszalancja sprawiła, że katastrofa ekologiczna była tylko kwestią czasu i jak się okazało, nie trzeba było na nią długo czekać. Źródło: astral-projection.blog.onet.pl . Polecamy tą stronkę na której autor publikuje warte uwagi wpisy.

by krolowapokoju