niedziela, 27 czerwca 2010

CELE GRUPY BILDERBERG


"Bilderberg dąży do wieku postnacjonalistycznego, kiedy nie będzie krajów, tylko regiony Ziemi kierujące się uniwersalnymi wartościami. To znaczy, dąży do globalnej gospodarki, jednego światowego rządu (raczej mianowanego niż wybieranego) i uniwersalnej religii. By zapewnić sobie osiągnięcie tych celów, członkowie Bilderberg koncentrują się na bardziej technicznym podejściu do opinii publicznej i jej mniejszej świadomości". William Shannon

Podczas pierwszego spotkania Klubu Bilderberg w dniach 29-30 maja 1954 roku w hotelu Bilderberg w Oosterbeek w Holandii, członkowie założyciele określi swoje cele i misję. Do dziś działają w tym samym tonie:

"Intencją przyświecającą każdemu spotkaniu Grupy Bilderberg jest stworzenie "arystokracji woli" łączącej Europę i Stany Zjednoczone, a także uzgodnienie polityki, spraw gospodarczych i strategii we wspólnym rządzeniu światem. Ich głównym polem działalności wywrotowej było NATO, ponieważ dawało im to pretekst do realizacji planów "ciągłej wojny", a przynajmniej polityki "nuklearnego szantażu"."

We wrześniu 2005 roku w precedensowym geście, mającym odeprzeć oskarżenia o konspiracje, siedemdziesięciotrzyletni przewodniczący Grupy Bilderberg, wicehrabia Étienne Davingon, udzielił wywiadu Billowi Haytonowi z BBC. Przedstawił w nim bardziej dobroduszny cel "prywatnych" spotkań grupy. "Moim zdaniem jest to forum, na którym ludzie, którzy mają wpływy, mogą swobodnie porozmawiać z innymi wpływowymi osobami i rozważyć dzielące ich różnice bez niepotrzebnego krytycyzmu i publicznej debaty na temat ich poglądów". Davignon zaprzeczył, jakoby Bilderberg zamierzał utworzyć światową klasę rządzącą, "ponieważ nie sądzę, by taka klasa istniała". Powiedział natomiast, że "biznes wpływa na społeczeństwo, podobnie jak polityka - tak stanowi rozsądek. Nie jest tak, że biznes odbiera prawo do rządzenia demokratycznie wybranym przywódcom".

Członkowie grupy Bilderberg nie chcą, by przeciętni ludzie dowiedzieli się, jak wyglądać będzie planowana przez nich przyszłość świata: Jeden Światowy Rząd (zarząd Firmy Świat), jeden globalny rynek, na której straży stanie armia Jednego Świata i finanse regulowane przez "Bank Światowy" za pomocą światowej waluty. W jaki sposób członkowie Bilderberg zamierzają osiągnąć swoje wizje Jednego Świata? Wynika to z następujących celów:

Tożsamość światowa. Przekazanie władzy ciałom międzynarodowym pozwoli zniszczyć wszelką tożsamość narodową. Bilderberg zamierza stworzyć jeden system wartości, a w przyszłości nie dopuścić do powstawania innych systemów.

Scentralizowana kontrola. Za pomocą kontroli umysłów skłoni całą ludzkość, by słuchała poleceń Bilderberg. Ten mrożący krew w żyłach plan został przedstawiony w książce Zbigniewa Brzezińskiego "Technotronic Era" (Era technotroniczna). Przewiduje , że w Nowym Światowym Ładzie nie będzie klasy średniej, a jedynie władcy i rządzeni.

Zerowy wzrost gospodarczy. W okresie postindustrialnym konieczny będzie zerowy wzrost gospodarczy, ponieważ tylko w ten sposób będzie można zniszczyć pozostałość dobrobytu. Tam gdzie istnieje dobrobyt, pojawia się postęp. Dobrobyt i postęp uniemożliwiają represje, a represje są konieczne, by podzielić społeczeństwo na właścicieli i niewolników. Koniec dobrobytu oznaczać będzie koniec elektrowni atomowych i uprzemysłowienia (z wyjątkiem sektora nowych technologii i usługowego). Pozostały w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych przemysł zostanie wyeksportowany do takich krajów jak Boliwia, Peru, Ekwador, Nikaragua, dysponujących tanią, niewolną siłę roboczą. W ten sposób zostanie zrealizowany jeden z głównych celów NAFT-y. "Rozwój energii atomowej rozsadziłby koncepcje - ograniczonych zasobów surowców naturalnych - wspieranych przez Bilderberg. Właściwie użyta energia atomowa stworzyłaby nieograniczone, niewyczerpane zasoby energii uzyskiwanej z najbardziej podstawowych surowców, dając ludzkości korzyści, których dotąd opinia publiczna jeszcze w pełni nie pojęła".

Państwo w stanie permanentnego braku równowagi. Sztucznie wywoływane kryzysy spowodują w społeczeństwie ciągły stan przymusu - fizycznego, umysłowego i emocjonalnego - co pozwoli utrzymać je w stanie permanentnego braku równowagi. Ludzie zbyt zmęczeni, by decydować o swoim losie, zostaną zdemoralizowani i ogłupienie do tego stopnia, że "wobec zbyt wielu możliwości wyboru przeważy apatia na masową skalę".

Scentralizowana kontrola nad edukacją. Jednym z powodów istnienia Unii Europejskiej, "Unii Amerykańskiej" i przyszłej Unii Azjatyckiej jest pragnienie zwiększenia kontroli nad edukacją, co pozwoli globalistom spod znaku Jednego Świata, wykastrować prawdziwą przeszłość świata. Dzisiejsza młodzież jest już obecnie całkiem nieświadoma historii, indywidualnych wolności i ich znaczenia, co z globalistycznego punktu widzenia taki stan upraszcza cały program.

Scentralizowana kontrola nad polityką zagraniczna i krajową. To, co robią Stany Zjednoczone, wpływa na cały świat. Jak się wydaje, Bilderberg sprawuje kontrole na byłym amerykańskim prezydencie Buschem i jego polityką. Kanada, choć na pozór zachowuje suwerenność, w rzeczywistości działa pod dyktando USA ( jak i inne państwa). Obecnie nie jest jeszcze jasne, jaki skutek wywrą te wpływy i jaki wpływ wywrze na nie nowa administracja Baracka Obamy.

Pełnomocnictwa dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bilderberg planuje przekształcić Organizację Narodów Zjednoczonych najpierw w "de jure" , a później również de facto w rząd światowy na rzecz jej organizacji.

Zachodni blok handlowy. Rozszerzenie NAFT-y na całą półkule zachodnią, również na Amerykę Południową, zaskutkuje powstaniem "Unii Amerykańskiej" podobnej do już istniejącej Unii Europejskiej.

Ekspansja NATO. Ponieważ ONZ interweniuje w wielu punktach zapalnych świata, obecnie na przykład w Afganistanie, NATO staje się światową armią ONZ.

Jeden system prawny. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stanie się jedyną instytucją prawną na świecie.

Jedno socjalistyczne państwo opiekuńcze. Członkowie Bilderberg pragną stworzyć socjalistyczne państwo opiekuńcze, gdzie nagradzać się będzie posłusznych niewolników i eliminować nonkonformistów.

Bilderberg posiada władzę i wpływy, które pozwalają mu narzucić swoją politykę wielu krajom świata. Przechwytują kontrole na prezydentami USA, premierem Kanady i inny państw, wszystkimi głównymi agencjami informacyjnymi w wolnym świecie, wszystkimi znaczącymi politykami, finansistami i mediami, jak również nad bankami centralnymi wszystkich ważniejszych krajów świata, amerykańską Rezerwą Federalną, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym aż po Organizację Narodów Zjednoczonych. Z takimi koneksjami są w stanie zniszczyć każdego, kto będzie próbował pokrzyżować ich plany stworzenia Nowego Światowego Ładu i Jednego Światowego Rządu.

Nadrzędnym celem Grypy Bilderberg jest więc ustanowienie Rządu Światowego, jednego globalnego rynku, globalnej armii strzegącej porządku, (tylko kim taka armia ma walczyć, jak istnieje już tylko jedno państwo?), Globalnej policji, Światowego Banku Centralnego i światowej waluty.

Na liście etapów, niejako po drodze do głównego celu Bildernerg, znajdują się:
Ustanowienie "światowej tożsamości" człowieka przestrzegającego ustanowionych "powszechnych wartości".
Kontrola umysłów ludności świata poprzez kontrolowanie opinii publicznej.
Likwidacja klas średnich, pozostać mają jedynie panowie i ich sługi.
Społeczeństwo "zerowego wzrostu", bez szans na postęp i wzrost dobrobytu, jedynie coraz większe bogactwo i władza dla rządzących.
Celowo wywoływane kryzysy ekonomiczne i niekończące się wojny.
Totalna kontrola nad edukacją dzieci i młodzieży oraz programowanie ich umysłów do wykonywania przydzielonych im zadań.
Centralna kontrola polityki zagranicznej i wewnętrznej we wszystkich krajach.
Używanie Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako de facto "rządu ponad narodowego", wymuszającego podatki na "obywatelach świata".
Globalna ekspansja organizacji NAFTA i WTO (Światowa Organizacja Handlu).
Narzucenie wszystkim tego samego porządku prawnego.
Stworzenie globalnego państwa dobrobytu, w którym posłuszni niewolnicy będą nagradzani, a nonkonformiści będą eksterminowani.

Na konferencji w 1992 roku Henry Kissinger powiedział:
"Amerykanie byli by dziś rozwścieczeni, gdyby wojska ONZ weszły do Los Angeles, aby przywrócić porządek. Jutro będą wdzięczni. Zwłaszcza, gdy powie im się, iż z zewnątrz zagraża niebezpieczeństwo, rzeczywiste albo zmyślone - jednostki chętnie zrzekną się swych praw w zamian za gwarancje porządku dane im przez rząd światowy".

Bilderberg na swe coroczne spotkanie przy drzwiach zamkniętych, wybrał w tym roku pięciogwiazdkowy Hotel Dolce w Sitges. Tegoroczne spotkanie Grupy Bilderberg odbywa się w dniach 3-6 czerwca w mieście Sitges w Hiszpanii. Przy ogromnych środkach bezpieczeństwa, w ekskluzywnym hotelu Dolce w Stiges, w pobliżu Barcelony, trwa kolejne spotkanie tajemniczego klubu Bilderberg, o którym się mówi, że w sposób zakulisowy sprawuje władzę, a z pewnością wytyczają kierunki rozwoju sytuacji na świecie. Przestrzeń powietrzna nad Sitges (20 km. na pd od Barcelony) została zamknięta, jako że wśród członków Bilderberga znajdzie się wielu polityków z pierwszych stron gazet, wśród nich prezydenci, koronowane głowy a także jak zwykle potentaci świata biznesu i mediów.

Wśród osób, o których spekuluje się, że będą obecne są: hiszpańska królowa Zofia, królowa Beatrycze z Holandii a także książę Filip z Belgii. Wśród polityków na pewno nie zabraknie hiszpańskiego premiera Jose Luis Rodriguez Zapatero, który ma wygłosić orędzie wprowadzające. W ciągu trzech dni trwania spotkania, spodziewana jest także obecność innych ważnych hiszpańskich polityków w tym ministra spraw zagranicznych, Miguel Angel Moratinosa oraz byłego ministra gospodarki, Pedro Solbesa. Ta duża reprezentacja Hiszpanii stanowi pierwszą sugestię, co może być tematem przewodnim spotkania.

Hiszpania jest bowiem w chwili obecnej w samym centrum najostrzejszego kryzysu finansowego od lat, tego samego, który pochłonął już greckie finanse (w zeszłym roku spotkanie Bilderberg odbyło się w Nafsika hotel Astir Palace w Grecji) i zapewne o tym będzie dyskutować z takimi tuzami światowych finansów jak: Pascal Lamy, dyrektor generalny Światowej Organizacji Handlu WTO, Jean-Claude Trichet, prezes Europejskiego Banku Centralnego, Robert Zoellick, prezes Banku Światowego. Oprócz nich w obradach udział wezmą także, sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer oraz były szef Komisji Europejskiej, Romano Prodi, a nadzorował wszystko będzie sam David Rockefeller - założyciel nie tylko Klubu Bilderberg, ale także Komisji Trójstronnej a obecnie honorowy prezes CFR - Rady Stosunków Międzynarodowych. Wszystkie te organizacje określane są jako pozarządowe ośrodki decyzyjne.Oczywiście tematyka spotkania jest ściśle tajna i nigdy nie przecieka do mediów, choć na spotkaniu są zazwyczaj obecni właściciele potężnych sieci medialnych. W tym roku, jako główne tematy podaje się dalsze losy euro i dolara, dotychczasowe doświadczenia walki z kryzysem finansów w Grecji, walkę z terroryzmem i zagrożenie stwarzane dla NATO płynące z Afganistanu, Iranu i Rosji. Oprócz światowych finansów omawiana będzie także sprawa - co zrobić z Rosją.

Będzie omawiane jak ratować walutę Unii Europejskiej - euro, której patronuje Bilderberg, a którego największym marzeniem jest stworzenie z niej jednej wspólnej waluty świata. Jak odbudować zaufanie do euro, które Bilderberg ratuje już do tego stopnia, że co tydzień Europejski Bank Centralny obecnie rutynowo manipuluje i interweniuje na rynku forex, starając się wesprzeć euro i spadku zaufania do niej. Niestety niektóre kraje nie są przekonane do tej próby ratowania euro i już wdrażaja swoje strategie wyjścia z tej waluty, z Iranem i niektórych państwach Zatoki skupując złoto.

Pracownicy Hotelu Dolce już zostali zobowiązani do zachowania pełnej tajemnicy, jednak odnotowano także, że część członków Klubu Bilderberg na spotkanie przyjedzie z własnymi zespołami pracowników, co ma zapewnić większy poziom dyskrecji i prywatności. Organizatorzy muszą się jednak liczyć z protestami. Nie słabną protesty przeciwników NWO Nowego Porządku Świata przed Hotelem Dolce w Sitges w Hiszpanii, gdzie obraduje od dzisiaj do soboty Grupa Bilderberg. Jak pamiętamy w jej zebraniach uczestniczyli Andrzej Olechowski, aktualny kandydat na prezydenta Polski, Hanna Suchocka, była premier Polski, a także Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski. Nic dobrego z tych posiedzeń dla Polski i wolnego świata nie wynika.

Zaproszeni uczestnicy spotkania Bilderberg w Hiszpanii 2010

1. Marcus Agius: Przewodnicząca Barclays. Żona Katherine, córka Leopolda Edmund de Rothschild

2. Josef Ackermann: Prezes Zarządu Deutsche Bank.

3. Jack Keane Ogólne, Były vice szef sztabu armii USA i członek amerykańskiego koncernu General Dynamics.

4. Juan Luis Cebrián Echarri: Dyrektor generalny i współzałożyciel firmy El Pais, prezes Grupo Prisa z zarządu "Le Monde".

5. Richard Holbrooke: Specjalnego wysłannika Baracka Obamy w Afganistanie i Pakistanie oraz członek zarządu Rady ds. Stosunków Zagranicznych.

6. Gustavo Cisneros Rendiles: Potentat medialny Wenezueli - jeden z najbogatszych ludzi na świecie.

7. Victor Halberstadt: Profesor ekonomii w publicznych i międzynarodowych Leiden University doradca Goldman Sachs. Prezydent Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych.

8. Roger Altman: Założyciel i prezes Evercore Partners,

9. Joaquín Almunia: Senior hiszpański członek Komisji Europejskiej.

10. Edmund W. Clark: Prezes i Dyrektor Generalny Grupy TD Bank Financial.

11. Jan H.M. Hommen: Prezes ING Group.

12. Jyrki Katainen: Minister Finansów w Finlandii, przewodniczący fińskiego Koalicja Narodowa.

A to tylko wierzchołek Bilderberg. Więcej nazwisk pojawi się w weekend

Informacja jaka pojawiła się o spotkaniu Bilderberg w 2010r w polskich mediach.

Na gazeta.pl:

Hiszpania: Tajemnicze spotkanie wpływowych osób. Policja otoczyła hotel

"W Sitges pod Barceloną trwa trzydniowe, spotkanie Grupy Bilderberg. To nieformalne międzynarodowe stowarzyszenie wpływowych ludzi ze świata polityki, biznesu i przemysłu. Choć o spotkaniu donoszą najważniejsze hiszpańskie media, to tylko nieoficjalnie , bo aurą tajemniczości owiane jest także tegoroczne spotkanie.

Jak nieoficjalnie donoszą agencje, do sobotniego popołudnia ponad 120 osób radzić będzie nad najważniejszymi problemami planety, m.in. przyszłością euro i dolara oraz kryzysem światowym. Hotel w którym zebrały się najbardziej wpływowe osobistości świata jest strzeżony przez policję z ziemi, morza i powietrza. Mieszkańcy okolicznych domów skarżą się, że policja zabroniła im zapraszać gości i nie wolno im wychodzić na ulicę bez dowodu osobistego.

W zamkniętym dla mediów spotkaniu biorą podobno udział członkowie rodzin królewskich, kierujący Bankiem Światowym, Bankiem Europejskim, Światową Organizacją Handlu, firmami typu Coca Cola czy Google i wpływowi politycy. W jednej z debat ma uczestniczyć hiszpański premier Jose Luis Zapatero, który ma przedstawić zebranym sytuację w Hiszpanii.

Aż tak wpływowi?

W 2008, w spotkaniu które odbywało się w Chantilly, w Wirginii miał uczestniczyć Barack Obama, który 5 miesięcy potem został prezydentem USA. Józef Retinger - polski pisarz, polityk, znawca literatury, w 1954 roku był współzałożycielem Grupy Bilderberg i do końca życia jej sekretarzem. Uczestniczył w pierwszym spotkaniu Grupy w holenderskim hotelu Bildelberg, stąd nazwa."

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,7973024.html
Lista uczestników Bilderberg 2010(w kolejności alfabetycznej)
BEL Davignon, Etienne F. Honorary Chairman, Bilderberg Meetings; Vice Chairman,
Suez Tractebel
DEU Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive
Committee, Deutsche Bank AG
USA Alexander, Keith B. Director, National Security Agency
GRC Alogoskoufis, George Member of Parliament
USA Altman, Roger C. Chairman and CEO, Evercore Partners, Inc.
GRC Arapoglou, Takis Chairman and CEO, National Bank of Greece
TUR Babacan, Ali Minister of State and Deputy Prime Minister
GRC Bakoyannis, Dora Minister of Foreign Affairs
NOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor Group
PRT Balsemao, Francisco Pinto Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime
Minister
FRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
ITA Bernabé, Franco CEO Telecom Italia SpA
SWE Bildt, Carl Minister of Foreign Affairs
SWE Björklund, Jan Minister for Education; Leader of the L?beral Party
CHE Blocher, Christoph Former Swiss Counselor; Former Chairman and CEO, EMS Group
FRA Bompard, Alexandre CEO, Europe 1
USA Boot, Max Jeane J. Kirkpatrick Senior Fellow for National Security Studies, Council
on Foreign Relations
AUT Bronner, Oscar Publisher and Editor, Der Standard
FRA Castries, Henri de Chairman of the Management Board and CEO, AXA
ESP Cebrián, Juan Luis CEO, Grupo PRISA
BEL Coene, Luc Vice Governor, National Bank of Belgium
USA Collins, Timothy C. Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings, LLC
GRC David, George A. Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Co. (H.B.C.) S.A.
GRC Diamantopoulou, Anna Member of Parliament
ITA Draghi, Mario Governor, Banca d'Italia
USA Eberstadt, Nicholas N. Henry Wendt Scholar in Political Economy, American
Enterprise Institute for Public Policy Research
DNK Eldrup, Anders President, DONG Energy A/S
ITA Elkann, John Chairman, EXOR S.p.A.; Vice Chairman, Fiat S.p.A.
DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SAS
ESP Entrecanales, José Manuel Chairman, Acciona
AUT Faymann, Werner Federal Chancellor
USA Ferguson, Niall Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard University
IRL Gleeson, Dermot Chairman, AIB Group
USA Graham, Donald E. Chairman and CEO, The Washington Post Company
NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former
Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
NLD Hirsch Ballin, Ernst M.H. Minister of Justice
USA Holbrooke, Richard C. US Special Representative for Afghanistan and Pakistan
NLD Hommen, Jan H.M. Chairman, ING N.V.
INT Hoop Scheffer, Jaap G. de Secretary General, NATO
USA Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLC
USA Jordan, Jr., Vernon E. Senior Managing Director, Lazard Fréres & Co. LLC
FIN Katainen, Jyrki Minister of Finance
USA Keane, John M. Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired
USA Kent, Muhtar President and CEO, The Coca-Cola Company
GBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc
DEU Klaeden, Eckart von Foreign Policy Spokesman, CDU/CSU
USA Kleinfeld, Klaus President and CEO, Alcoa Inc.
TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.
DEU Koch, Roland Prime Minister of Hessen
TUR Kohen, Sami Senior Foreign Affairs Columnist, Milliyet
USA Kravis, Henry R. Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
INT Kroes, Neelie Commissioner, European Commission
GRC Kyriacopoulos, Ulysses Chairman and Board member of subsidiary companies
of the S&B Group
FRA Lagarde, Christine Minister for the Economy, Industry and Employment
INT Lamy, Pascal Director General, World Trade Organization
PRT Leite, Manuela Ferreira Leader, PSD
ESP León Gross, Bernardino General Director of the Presidency of the Spanish
Government
DEU Löscher, Peter CEO, Siemens AG
GBR Mandelson, Peter Secretary of State for Business, Enterprise & Regulatory
Reform
INT Maystadt, Philippe President, European Investment Bank
CAN McKenna, Frank Former Ambassador to the US
GBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The Economist
FRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations
ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi
ESP Moratinos Cuyaubé, Miguel A. Minister of Foreign Affairs
USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
CAN Munroe-Blum, Heather Principal and Vice Chancellor, McGill University
NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
DEU Nass, Matthias Deputy Editor, Die Zeit
NLD Beatrix, H.M. the Queen of the Netherlands
ESP Nin Génova, Juan Maria President and CEO, La Caixa
FRA Olivennes, Denis CEO and Editor in Chief, Le Nouvel Observateur
FIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc
GBR Osborne, George Shadow Chancellor of the Exchequer
FRA Oudéa, Frédéric CEO, Société Générale
ITA Padoa-Schioppa, Tommaso Former Minister of Finance; President of Notre Europe
GRC Papahelas, Alexis Journalist, Kathimerini
GRC Papalexopoulos, Dimitris Managing Director, Titan Cement Co. S.A.
GRC Papathanasiou, Yannis Minister of Economy and Finance
USA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public
Policy Research
BEL Philippe, H.R.H. Prince
PRT Pinho, Manuel Minister of Economy and Innovation
INT Pisani-Ferry, Jean Director, Bruegel
CAN Prichard, J. Robert S. President and CEO, Metrolinx
ITA Prodi, Romano Chairman, Foundation for Worldwide Cooperation
FIN Rajalahti, Hanna Managing Editor, Talouselämä
CAN Reisman, Heather M. Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASA
CHE Ringier, Michael Chairman, Ringier AG
USA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan Bank
USA Rubin, Barnett R. Director of Studies and Senior Fellow, Center for
International Cooperation, New York University
TUR Sabanci Dinçer, Suzan Chairman, Akbank
CAN Samarasekera, Indira V. President and Vice-Chancellor, University of Alberta
AUT Scholten, Rudolf Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische
Kontrollbank AG
USA Sheeran, Josette Executive Director, UN World Food Programme
ITA Siniscalco, Domenico Vice Chairman, Morgan Stanley International
ESP Solbes, Pedro Vice-President of Spanish Government; Minister of Economy and
Finance
ESP Sophia, H.M. the Queen of Spain
USA Steinberg, James B. Deputy Secretary of State
INT Stigson, Bjorn President, World Business Council for Sustainable Development
GRC Stournaras, Yannis Research Director, Foundation for Economic and Industrial
Research (IOBE)
IRL Sutherland, Peter D. Chairman, BP plc and Chairman, Goldman Sachs International
INT Tanaka, Nobuo Executive Director, IEA
GBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG
USA Thiel, Peter A. President, Clarium Capital Management, LLC
DNK Thorning-Schmidt, Helle Leader ofThe Social Democratic Party
DNK Thune Andersen, Thomas Partner and CEO, Maersk Oil
AUT Treichl, Andreas Chairman and CEO, Erste Group Bank AG
INT Trichet, Jean-Claude President, European Central Bank
GRC Tsoukalis, Loukas President of the Hellenic Foundation for European and
Foreign Policy (ELlAMEP)
TUR Ugur, Agah CEO, Borusan Holding
FIN Vanhanen, Matti Prime Minister
CHE Vasella, Daniel L. Chairman and CEO, Novartis AG
NLD Veer, Jeroen van der Chief Executive, Royal Dutch Shell plc
USA Volcker, Paul A. Chairman, Economic Recovery Advisory Board
SWE Wallenberg, Jacob Chairman, Investor AB
SWE Wallenberg, Marcus Chairman, SEB
NLD Wellink, Nout President, De Nederlandsche Bank
NLD Wijers, Hans Chairman, AkzoNobel NV
GBR Wolf, Martin H. Associate Editor & Chief Economics Commentator, The Financial
Times
USA Wolfensohn, James D. Chairman, Wolfensohn & Company, LLC
USA Wolfowitz, Paul Visiting Scholar, American Enterprise Institute for Public
Policy Research
INT Zoellick, Robert B. President, The World Bank Group
GBR Bredow, Vendeline von Business Correspondent, The Economist (Rapporteur)
GBR McBride, Edward Business Editor, The Economist (Rapporteur)

Ochrona prywatnego spotkania Klubu Bilderberg w 2010r, zrzeszającego najbardziej wpływowe osobistości świata, kosztowała 600 tysięcy euro. Związki zawodowe zrzeszające katalońskich policjantów złożyły oficjalny donos w departamencie spraw wewnętrznych Katalonii przeciwko wydawaniu publicznych pieniędzy na ochronę prywatnych spotkań.

Przez cztery dni luksusowy hotel w pod barcelońskim kurorcie Sitges- miejscu spotkania Klubu Bildelberg - był strzeżony przez ponad 300 policjantów. Policja drogowa, brygady antyterrorystyczne, oddziale z psami, patrole wodne i helikoptery - wszyscy razem dbali o bezpieczeństwo corocznego spotkania ponad stu najbardziej wpływowych osób świata."Nie rozumiemy, dlaczego na ochronę spotkania zostały wydane publiczne pieniądze i to w sytuacji, kiedy sferze budżetowej obcięto pensje" - czytamy w komunikacie wydanym przez katalońskich policjantów. Do tego skarżą się oni, że wielu funkcjonariuszy zostało zmuszonych do pracy w weekend. Pytają też, dlaczego przez cztery dni członkowie Klubu Bildelberg mieli zarezerwowany dla siebie jeden pas autostrady, z której korzystali za darmo.

BILDERBERGBrak komentarzy:

Prześlij komentarz